Žádost o přezkoušení vodoměru
Žádost o přezkoušení vodoměru - prosím důkladně si prostudejte podmínky přezkoušení. Podání žádosti nemá odkladný účinek pro předepsanou platbu vodného a stočného.
Žádost o přezkoušení vodoměru