Novinky
Omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku při výstavbě vodovodu a kanalizace

Omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku při výstavbě vodovodu a kanalizace

V podnělí 6. 9. 2021 budou znovu zahájeny stavební práce v místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku. Tyto práce jsou součástí stavby VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA, která je investiční akcí naší společnosti. Celkové náklady na tuto stavbu činí cca 16 mil. Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 63,75%.

Po prázdninové přestávce, kdy byla výstavba nového vodovodu a kanalizace přerušena, budou tedy od 6. 9. 2021 stavební práce znovu zahájeny. Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici za Pilou. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzávěře. Níže v textu uvádíme aktualizovaný časový harmonogram omezení provozu na místní komunikaci, který byl upraven s ohledem na včasné dokončení stavby a realizaci provizorního zaasfaltování místní komunikace. 

Časový harmonogram plné uzavírky místní komunikace

Doba omezení: 6. 9. 2021 – 30. 11. 2021 
Pracovní doba: PO - ČT v čase 7:00-18:00 hod. a PÁ v čase 7:00-14:00 (Mimo pracovní dobu bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t.) 
Přerušení prací: PÁ (od 14:00) - NE  (V tomto období bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu, a to každý pátek od 13:00.)

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Za Pilou. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování, a to i v místech, kde to do současné doby nebylo umožněno. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

Více informací a kontakty ke stavbě naleznete zde.

Robert Černý vložil novinku 31.08.2021 12:00
OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK

OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 02.08.2021 09:15
Obnova vodovodu v ulici Erbenova, Jeseník

Obnova vodovodu v ulici Erbenova, Jeseník

Stavba byla zahájena. Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici Erbenova. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzavírce. Hlavní stavební činnost omezující výrazně dopravu bude probíhat v období 16. 7. 2021 – 30. 7. 2021. Více informací naleznete zde.

Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování. 

Robert Černý vložil novinku 14.07.2021 07:00

PORUCHA TELEFONNÍCH LINEK

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes 24. 6. 2021 od ranních hodin vlivem bouřkové činnosti v naší oblasti došlo k poruše na pevných telefonních linkách naší společnosti. TERMÍN OPRAVY ZATÍM NENÍ ZNÁM. Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím mobilních telefonů a e-mailu. Činnost zákaznického centra není přeřušena. 

Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Pokladna je stále uzavřena. Hotovostní platby nepřijímáme. K úhradám prosím využijte bezhotovostní převod.

Radek Winiarski vložil novinku 24.06.2021 07:00
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25. června 2021 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 04.06.2021 10:00
OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ (SÍDLIŠTĚ), JESENÍK

OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ (SÍDLIŠTĚ), JESENÍK

Některých z Vás se zcela jistě dotkly (ať již v dodávce pitné vody, či v dopravě) dvě po sobě jdoucí havárie na vodovodu v sídlišti Lipovská ve dnech 11. a 12.5.2021. Při odstranění těchto havárií bylo zjištěno velmi nekvalitní litinové DN100 s častými defekty a i když se jedná o potrubí, které by svému účelu mělo sloužit ještě několik desítek let, je nutná jeho bezodkladná výměna. 

Obnova cca 40 m vodovodu bude realizována ve dnech 7.-9.6.2021 a  bude provedena pomocí bezvýkopové technologie "berstlining", se startovacímí jámami na obou koncích řešeného úseku. V průběhu realizované obnovy nedojde k přerušení dodávky pitné vody. Celá lokalita bude zásobována provizorním způsobem.

V místě stavby bude docházet k omezování dopravy. Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a k tomu nám obnova vodohospodářské infrastruktury v této lokalitě významně napomůže.

Robert Černý vložil novinku 04.06.2021 09:15

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že s platností od 1. 6. 2021 je vstup externích osob do prostor naší společnosti po předchozím objednání a při dodržení zpřísněných hygienických a bezpečnostních opatření možný. Zvažte prosím, zda je Vaše osobní návštěva nezbytně nutná. Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím telefonu a e-mailu a naprostou většinu Vašich požadavků lze vyřešit bezkontaktně.

Pokladna je uzavřena. Hotovostní platby nepřijímáme. K úhradám prosím využijte bezhotovostní převod.

Radek Winiarski vložil novinku 31.05.2021 06:34
DERATIZACE KANALIZACE

DERATIZACE KANALIZACE

Naše společnost zítřejším dnem zahájí pravidelnou deratizaci kanalizace, která potrvá tento týden. Během této doby rozmístíme do kanalizace, případně v její blízkosti, více než tisíc kusů nástrah. 

Deratizace je prováděna systematicky, ve spolupráci s jinými organizacemi tak, aby byla maximálně efektivní. A jak vlastně deratizace probíhá? Do kanalizačních šachet se zavěšují nástrahy tak, aby nekontaminovaly vodu. Potkani pak nástrahy okusují. Na veřejných prostranstvích v blízkosti kanalizace se nástrahy vkládají do nor.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili na několik faktů. Přemnožení potkanů není způsobeno závadnou kanalizační sítí. My sami potkanům umožňujeme pohodlný život a pravidelný přísun potravy. Jedním z důvodů je např. to, že si někteří odběratelé pletou kanalizaci s odpadkovým košem, případně kompostem. Tyto odpady nám způsobují nemalé provozní komplikace a potkani tak navíc v kanalizaci, která je pro ně výborným úkrytem, nacházejí stále více potravy. Dalším důvodem může být například „pořádek“ v okolí sběrných míst odpadů.

Robert Černý vložil novinku 17.05.2021 07:30
OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK – I. ETAPA

OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK – I. ETAPA

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 03.05.2021 07:00
Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2021

Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2021

Rok 2021 je pro nás velmi nabitý, hodláme proinvestovat přes 72 milionů korun, z čehož téměř 49 milionů půjde do obnovy infrastruktury. Akcí je mnoho a mimo pokračující rekonstrukce úpravny vody v Adolfovicích, výstavby zcela nového vodovodu a kanalizace v Bukovicích a připravovaného nového vodního zdroje na Keprnickém potoce můžeme zmínit obnovu vodovodů v ulicích města Jeseník, a to konkrétně Priessnitzova, Majakovského, 28. října a Erbenova.  

Pokud máte zájem o více detailů, plán investic společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka pro rok 2021 najdete v plném znění zde.
Tisková zpráva na toto téma je ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 28.04.2021 12:30
Omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku při výstavbě vodovodu a kanalizace

Omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku při výstavbě vodovodu a kanalizace

K dněsnímu dni (1. 4. 2021) budou zahájeny stavební práce v místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku. Tyto práce jsou součástí stavby VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA, která je investiční akcí naší společnosti. Celkové náklady na tuto stavbu činí cca 16 mil. Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 63,75%.

Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici za Pilou. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzávěře. Níže v textu uvádíme časový harmonogram omezení provozu na místní komunikaci. Jak již bylo uvedeno, stavební práce budou započaty 1. 4. 2021, a to frézováním horního úseku místní komunikace v délce cca 400 m směrem dolů. Výkopové práce a následná pokládka potrubí vodovodu a kanalizace budou zahájeny od 6. 4. 2021.

Časový harmonogram plné uzavírky místní komunikace

Doba omezení: 1. 4. 2021 – 17. 6. 2021 
Pracovní doba: PO - ČT v čase 7-18 hod. (Mimo pracovní dobu bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t.) 
Přerušení prací: PÁ - NE  (V tomto období bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu.)

Doba omezení: 6. 9. 2021 – 30. 11. 2021 
Pracovní doba: PO - ČT v čase 7-18 hod. (Mimo pracovní dobu bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t.) 
Přerušení prací: PÁ - NE  (V tomto období bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu.)

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Za Pilou. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování, a to i v místech, kde to do současné doby nebylo umožněno. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

Více informací a kontakty ke stavbě naleznete zde.

Robert Černý vložil novinku 01.04.2021 07:00