Ke stažení

 10 souborů
OZNÁMENÍ - ceny vodného a stočného pro rok 2022
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 189 Kb | 29.11.2019
Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2022, s účinností od 1. 1. 2022, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné)
OZNÁMENÍ - ceny vodného a stočného pro rok 2020
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 284 Kb | 25.11.2021
Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2020, s účinností od 1. 1. 2020, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné)
OZNÁMENÍ - ceny vodného a stočného pro rok 2019
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 285 Kb | 27.11.2018
Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2019, s účinností od 1. 1. 2019, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné).
Projekt SUCHO 2015 - PLNĚNÍ PROJEKTU 1-6/2016
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 5894 Kb | 15.09.2016
V závěru roku 2015 byl spuštěn Projekt SUCHO 2015 zaměřený na vytvoření krizového plánu připravenosti na pokles vydatnosti VZ a s tím spojeným možným rizikem nedostatku vody v regionu Jesenicka, který má za cíl minimalizovat negativní dopady sucha a zabezpečit zásobovaný region dostatkem pitné vody. Cílem této 1. monitorovací zprávy projektu bylo zejména podrobně vyhodnotit rok 2015 a vývoj situace v prvním pololetí roku 2016.
PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ VHI
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 15653 Kb | 26.02.2020
Jedná se o pravidla pro nabývání VHI od fyzických nebo právnických osob, které nejsou akcionáři společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.  Tato pravidla upravují: 1. jednotný postup společnosti Vak při nabývání VHI (viz. bod 2) od fyzických nebo právnických osob, které nejsou akcionáři společnosti Vak, za předpokladu, že převáděná VHI je: a) samostatnou věcí v právním smyslu a b) vodním dílem ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, 2. pravidla jednání o uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej a jemu odpovídající koupě VHI, 3. jednotné cenové, obchodní, platební, dodací a další podmínky kupních smluv, jejichž předmětem je koupě a jemu odpovídající prodej VHI.
Bilance vody za rok 2019
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 478 Kb | 23.03.2020
Každoročně se po provedení fakturace vodného a stočného zpracovává bilance vody za uplynulý rok. Účelem bilance vody je celkové shrnutí předchozího roku v potřebách surové vody, technologické spotřeby, vody nefakturované a vody fakturované a zejména pak zjištění ztrát vody ve všech VS. Bilance vody je zpracovávána od roku 2007. Níže jsou uvedeny základní ukazatele a parametry bilance vody v meziročních srovnáních od roku 2007.
Protinávrhy města Jeseník
Archív ZIP | Velikost souboru: 3261 Kb | 27.06.2017
Protinávrhy města Jeseník na řádnou valnou hromadu konanou 29. 6. 2017
 10 souborů