Novinky
CO JE TAKY JEŠTĚ VODA

CO JE TAKY JEŠTĚ VODA

Je nám jasné, že přiložená fotografie nevypadá nijak vábně. Je však nutné podotknout, že se jedná o fotografii z naší kanalizace a jedná se o poměrně častý jev přicpaného potrubí. Předpokládáme, že nemusíme zmiňovat, že nám tyto situace poměrně komplikují samotné provozování kanalizace. Dalším dílem je pak zbavit se všech níže uvedených "věcí", když doputují na čistírnu odpadních vod.

Pojďte si nechat vysvětlit, proč VAK Jesenicka jako vlastník a provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu má jisté komplikace, když do záchodu odhodíte např. vlhčený ubrousek nebo vatovou tyčinku. Uvěřte nám, že zbytky potravin, natož olej po smažení, v žádném případě nepatří do vašeho odpadu. Velkou chybou je také vyhodit do záchodu nespotřebované léky, a že se to děje...

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Robert Černý vložil novinku 16.02.2021 12:30

INFORMACE O PROVOZU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení odběratelé,

přestože jsou pracoviště naší společnosti z důvodu snahy o snížení rizika přenosu onemocnění COVID-19 pro veřejnost stále uzavřena, zákaznické centrum je tu pro Vás na telefonu k dispozici i mezi svátky v níže uvedených časech.

Pondělí   28.12.2020  8:00 – 12:00

Středa     30.12.2020  8:00 – 12:00

Přejeme Vám krásné svátky, hodně zdraví a šťastný nový rok 2021.

Radek Winiarski vložil novinku 22.12.2020 06:52

UŠETŘETE ČAS S VYÚČTOVÁNÍM SPOTŘEBY VODY

Díky každoroční výměně více než 500 ks analogových vodoměrů za dálkově odečitatelné nám přibývá zákazníků, kteří nemusí na přelomu každého roku čekat na pracovníka VAKu, aby si u nich opsal stav vodoměru. 

Pokud však patříte mezi ty odběratele, kteří na svém odběrném místě mají stále analogový vodoměr, dáváme Vám k dispozici službu „samoodečet“, jenž odbavíte z pohodlí domova přes naše webové stránky (www.vakjes.cz). Pro vyplnění formuláře můžete použít třeba i mobilní telefon. Formulář, který naleznete na našem webu, do něhož doplníte identifikační údaje a stav Vašeho vodoměru, odesílejte v období od 1. do 4. ledna 2021. Tím veškerá Vaše starost končí a dále už pouze čekáte na doručení vyúčtování.

Děkujeme za spolupráci a přízeň, kterou nám zachováváte a přijměte prosím i naše popřání krásných Vánoc a zdraví do roku 2021.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Robert Černý vložil novinku 19.12.2020 07:00

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2021

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2021, s účinností od 1. 1. 2021, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2021):                              33,94 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 37,33 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2021):                             40,60 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 44,66 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
 

Radek Winiarski vložil novinku pro Robert Černý 26.11.2020 07:00
Hydrogeologický průzkum v okolí Studničního vrchu

Hydrogeologický průzkum v okolí Studničního vrchu

Dostatek vody není ani pro Jesenicko samozřejmost. Zásadní lokalitou pro získávání velmi kvalitní surové vody, která je pouze hygienizována a následně dodávána odběratelům je pro jesenické lázně a část Jeseníku Studniční vrch. V současné době zpracováváme hydrologický průzkum dané lokality. Naší záměrem je realizovat technická opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti lesních pozemků a snaha zachovat vydatnost pramenů, z nichž je zásobována část Jeseníku.

Podrobnosti přinášíme v tiskové zprávě

Robert Černý vložil novinku 06.11.2020 07:00

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

UZAVŘENÍ PRACOVIŠŤ SPOLEČNOSTI

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsou

od pondělí 19. 10. 2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřena

všechna pracoviště společnosti

Vzhledem k uzavření pokladen

NEPŘIJÍMÁME PLATBY V HOTOVOSTI

K úhradám využijte prosím bezhotovostní převod.

Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím telefonu a e-mailu. Pro telefonní hovory využijte prosím přednostně mobilní telefonní čísla. Kontakty naleznete na našich webových stránkách: www.vakjes.cz/kontakt/

Protokol k odběrnému místu sloužící pro provedení změn/přepis odběrného místa naleznete na webové adrese: http://www.vakjes.cz/sluzby/21-zakaznicke-centrum.html

Žádosti o vyjádření k existenci VHI a vyjádření k PD podávejte prosím prostřednictvím webové aplikace "Vyjadřovací portál" dostupné na adrese: vyjadreni.vakjes.cz

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Radek Winiarski vložil novinku 16.10.2020 07:00

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že od 7. 10. 2020 jsou nově upravena pravidla pro vstup do budovy naší společnosti. V zájmu ochrany zdraví našich odběratelů, stejně tak, jako ochrany zdraví našich zaměstnanců, bude z důvodu minimalizace možnosti šíření koronavirového onemocnění COVID-19, vstup do budovy společnosti veřejnosti umožněn pouze při dodržení zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření.

 • POKLADNA JE UZAVŘENA, hotovostní platby nepřijímáme
 • VSTUP DO BUDOVY JE MOŽNÝ POUZE:
  • po předchozím OBJEDNÁNÍ
  • při trvalém použití OCHRANY DÝCHACÍCH CEST
  • BEZ PŘÍZNAKŮ virového onemocnění
  • jednotlivě
  • při vstupu POUŽIJTE DESINFEKCI
  • dbejte pokynů zaměstnanců
  • dodržujte bezpečnou VZDÁLENOST 2 m
  • NEZDRŽUJTE SE déle, než je nezbytně nutné

Pro omezení rizika bude nadále upřednostňován bezkontaktní způsob vyřizování vašich záležitostí. Zvažte proto prosím, zda je osobní návštěva nezbytně nutná.

Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím telefonu a e-mailu. Pro telefonní hovory využívejte prosím přednostně mobilní telefonní čísla. Kontakty naleznete zde.

Radek Winiarski vložil novinku 01.09.2020 08:15
Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Touto cestou zveřejňujeme výroční zprávu naší společnosti za rok 2019. 

Voda je vzácná a nenahraditelná surovina - je strategickým zdrojem. Proto je nezbytné vodu nejen chránit, ale zachovávat ji, zároveň však udržovat stávající a vyhledávat nové zdroje vody. To vše souvisí s hlavním cílem provozování naši společnosti, kterým je poskytovat veřejné služby spojené nejen s dodávkou kvalitní pitné vody, ale i odkanalizováním a čištěním vody odpadní.

Robert Černý vložil novinku 02.07.2020 14:00
NOVÝ VODNÍ ZDROJ V HORNÍ LIPOVÉ

NOVÝ VODNÍ ZDROJ V HORNÍ LIPOVÉ

V Horní Lipové (obec Lipová-lázně) připravujeme nový vodní zdroj. V nejbližším období zahájíme poloprovozní čerpací zkoušku, která prověří vydatnost a kvalitu vodního zdroje. Z odebraných vzorků vody máme zatím potvrzeno, že se jedná o kvalitní podzemní vodu s nízkým obsahem dusičnanů. Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí.

Podrobnosti přinášíme v tiskové zprávě
Dokument, zajišťující publicitu projektu, je ke stažení zde

Robert Černý vložil novinku 18.06.2020 14:45

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června 2020 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 29.05.2020 10:45