Novinky
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. června 2023 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka a podklady jsou ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 25.05.2023 13:15
Světový den vody 2023

Světový den vody 2023

U příležitosti Světového dne vody 2023, si vás dovolujeme pozvat na Dny otevřených dveří v Úpravně vody Adolfovice a Čistírně odpadních vod Česká Ves, které na obou místech proběhnou v sobotu 25.3.

Každým rokem si 22. března připomínáme Světový den vody. V letošním roce jsme se rozhodli na jeden den veřejnosti otevřít obě naše hlavní vodohospodářské stavby - Úpravnu vody v Adolfovicích i Čistírnu odpadních vod v České Vsi. Komentované prohlídky na pro náš významný svátek vody považujeme za ideální způsob, jak lidem přiblížit proces výroby pitné vody na straně jedné (Adolfovice), tak proces čištění vody odpadní na straně druhé. Začínáme každou celou hodinu, a to od 10:00 do 12:00.

Zájemci mohou v jeden den stihnout navštívit obě místa, třeba v 10 hodin čističku a ve 12 hodin úpravnu nebo naopak. Věříme, že po exkurzi si budou lidé pitné vody vážit zase o něco víc. Ostatně i tohle je smyslem Světového dne vody.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Robert Černý vložil novinku 16.03.2023 07:00
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 1. března 2023 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 26.01.2023 11:30

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

v období vánočních svátků je pro Vás zákaznické centrum otevřeno v níže uvedeném čase.

ÚTERÝ 27.12.2022 ZAVŘENO
STŘEDA 28.12.2022 8:00 - 15:30
ČTVRTEK 29.12.2022 ZAVŘENO
PÁTEK 30.12.2022 ZAVŘENO

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2023.

Radek Winiarski vložil novinku 13.12.2022 07:00

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2023

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2023, s účinností od 1. 1. 2023, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2023):                              46,21 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 50,83 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2023):                             50,83 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 55,91 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
 

Robert Černý vložil novinku 30.11.2022 10:30
VE VAK JESENICKA JE ROZHODOVÁNO PROFESIONÁLNĚ

VE VAK JESENICKA JE ROZHODOVÁNO PROFESIONÁLNĚ

Společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se distancuje od nepravdivých informací a manipulací s fakty, které se objevily ve dvou článcích regionálního týdeníku.

Místní noviny vydaly dva články, které se věnovaly naší společnosti, konkrétně rekonstrukci úpravny vody v Adolfovicích. Týkají se kompletní opravy samotné budovy ze 60. let a rozsáhlé modernizace technologické linky, díky níž dnes dodáváme pitnou vodu ve vysoké, a hlavně stabilní kvalitě. K patnácti tisícům odběratelů teče voda nově s nižším obsahem chlóru, s přidaným zdraví prospěšným vápníkem, a to za jakéhokoli počasí (vč. přívalových dešťů či oblev).

Investice 86 milionů korun (z čeho téměř 50 % kryje dotace) do takto důležitého vodního zdroje považuje vedení společnosti i její představenstvo za prospěšnou. „Málokdo si uvědomuje, že ta investice do úpravny byla svým způsobem nevyhnutelná, protože při rychlém tání sněhu či přívalových deštích stará technologie nebyla schopna vyrábět vodu v potřebné kvalitě. Tak trochu nás doběhla nečinnost minulých vedení Vak Jesenicka,“, upřesnil motivace předseda představenstva, Ing. Václav Urban. Za vhodnou investici označily i odborné studie a posudky od nezávislých vodohospodářských autorit, které investici předcházely. Veřejná zakázka na rekonstrukci proběhla v otevřeném výběrovém řízení a zvítězila nejnižší cenová nabídka. Za právně nezávadnou pak veřejnou zakázku fakticky označilo Ministerstvo zemědělství, které naše výběrové řízení dozorovalo.

Společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. je společnost akciová, jejíž představenstvo je naprosto logicky tvořeno zástupci akcionářů, tedy reprezentanty jednotlivých obcí Vak Jesenicka vlastnící. To zřejmě zapříčiňuje, že se Vak Jesenicka stává nedobrovolně předmětem podobně lživých článků očerňujících naši organizaci a očerňující kvalitní práci našich zaměstnanců.

V rámci ochrany dobrého jména naší společnosti zvažujeme právní kroky, jež přispějí k zastavení podobných praktik pohybujících se na samé hranici zákonnosti. Naše společnost ctí odlišné morální hodnoty, těmi jsou zodpovědnost, profesionalita, transparentnost…

A přesně v tomto rámci chystáme na 12., 19. a 26. říjen (vždy v 16 hod.) dny otevřených dveří na úpravně vody, kde široké veřejnosti, odborníkům i médiím představíme výsledek zásadní investiční akce – rekonstrukce Úpravny vody Adolfovice, jste zváni.

Robert Černý vložil novinku 22.09.2022 14:16

Obnova vodovodu v lokalitě "K nádraží", Dolní lipová, Lipová-lázně

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Radek Winiarski vložil novinku pro Robert Černý 20.07.2022 07:00
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. června 2022 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 24.05.2022 14:00
Pozor - Zásadní omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku - finální úprava povrchu MK

Pozor - Zásadní omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku - finální úprava povrchu MK

V úterý 19. 4. 2022 budou zahájeny stavební práce na finální úpravě povrchu místní komunikace v ulici Za Pilou v Jeseníku. Tyto práce jsou součástí stavby VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA, která je investiční akcí naší společnosti. Tato stavba byla podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 63,75%.

Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici za Pilou. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzávěře. Níže v textu uvádíme časový harmonogram omezení provozu na místní komunikaci.

Časový harmonogram plné uzavírky místní komunikace

Doba omezení 1: 19. 4. 2022 – 22. 4. 2022 
Zahájení prací: v úterý 19. 4. 2022 od 7:00 hod.
Ukončení prací: v pátek 22. 4. 2022 v 12:00 hod. 

Doba omezení 2: 25. 4. 2022 – 29. 4. 2022 
Zahájení prací: v pondělí 25. 4. 2022 od 7:00 hod.
Ukončení prací: v pátek 29. 4. 2022 v 12:00 hod.

Přerušení prací: V době přerušení prací bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu a bioodpadu dle pravidelného týdenního cyklu.

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Za Pilou. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Nový povrch místní komunikace v celé její šíři kompletně uzavře stavební práce na této komunikaci ze strany VAK. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování, a to i v místech, kde to do současné doby nebylo umožněno. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

Další informace a kontakty ke stavbě naleznete zde.

Robert Černý vložil novinku 14.04.2022 07:00
Připomínáme si světový den vody

Připomínáme si světový den vody

Je 22. března a my si každoročně připomínáme Světový den vody. Pro každého jednoho zaměstnance VAK Jesenicka jde o důležitý den ... je to svátek naší profese. 

Letošní Světový den vody je zasvěcen tématu vody podzemní – podtitulem oslav je "Neviditelná voda". Když se řekne podzemní voda jako zdroj pitné vody pro odběratele VAK Jesenicka, pak je řeč o celkem čtyřech prameništích. Křížový vrch, Jeseník lázně, Pomezí a Bělská stráň. V součtu se na roční spotřebě podílejí více než 60 %. Pro vaši představu to v roce 2021 činilo skoro 637 tisíc kubíků vody, takže je jasné, že se jako zodpovědní správci vodovodů a kanalizací na Jesenicku dnes a denně zabýváme tím, jak o podzemní vodní zdroje pečovat. I letos jsou naplánovány investice a opravy, i letos pokračujeme v osvětě, děje se tak například na webových stránkách www.jesenickavoda.cz.

Odkaz na oficiální webové stránky světového dne vody: https://www.worldwaterday.org

Robert Černý vložil novinku 22.03.2022 15:00