Kvalitní pitná voda na Váš stůl

Informace o vodném a stočném

Novinky

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. června 2024 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka a podklady jsou ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 23.05.2024 13:03
DERATIZACE KANALIZACE

DERATIZACE KANALIZACE

V příštím týdnu tj. od 22.4.2024 bude zahájena pravidelná deratizace kanalizace, která potrvá celý týden. Během této doby rozmístíme do kanalizace, případně v její blízkosti, více než tisíc kusů nástrah. 

Deratizace je prováděna systematicky, ve spolupráci s jinými organizacemi tak, aby byla maximálně efektivní. A jak vlastně deratizace probíhá? Do kanalizačních šachet se zavěšují nástrahy tak, aby nekontaminovaly vodu. Potkani pak nástrahy okusují. Na veřejných prostranstvích v blízkosti kanalizace se nástrahy vkládají do nor.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili na několik faktů. Přemnožení potkanů není způsobeno závadnou kanalizační sítí. My sami potkanům umožňujeme pohodlný život a pravidelný přísun potravy. Jedním z důvodů je např. to, že si někteří odběratelé pletou kanalizaci s odpadkovým košem, případně kompostem. Tyto odpady nám způsobují nemalé provozní komplikace a potkani tak navíc v kanalizaci, která je pro ně výborným úkrytem, nacházejí stále více potravy. Dalším důvodem může být například „pořádek“ v okolí sběrných míst odpadů.

Petr Novák vložil novinku pro Robert Černý 15.04.2024 07:00
OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK

OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK

8. 4. 2024 bude zahájena další etapa stavby. Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici Lipovská. Část stavebních prací byla provedena na podzim roku 2023. Po zimní přestávce budou práce opět obnoveny. Hlavní stavební činnost omezující výrazně dopravu bude probíhat v období 8. 4. 2024 – 31. 10. 2024. Více informací naleznete zde.

Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování. 

Petr Novák vložil novinku 28.03.2024 07:30
Světový den vody a den otevřených dveří na ČOV Česká Ves

Světový den vody a den otevřených dveří na ČOV Česká Ves

Tradičně se připojujeme k oslavám Světového dne vody, kterým si vždy 22. března připomínáme nenahraditelnost této životodárné suroviny. Letošní Světový den vody oslavíme Dnem otevřených dveří v naší Čistírně odpadních vod v České Vsi.

Na sobotu 23. března pro vás připravujeme prohlídku areálu ČOV Česká Ves, detekční techniky a vozového parku dle následujícího harmonogramu:
09:00 – Zahájení DOD
09:30 – První komentovaná prohlídka ČOV
10:30 – Druhá komentovaná prohlídka ČOV
12:00 – Ukončení DOD

ČOV se nachází na Polské ulici v České Vsi, ve směru od Jeseníku je to odbočka vpravo před autobusovou zastávkou Česká Ves – konečná. Registrace předem není potřeba.

Srdečně vás všechny zveme.

Robert Černý vložil novinku 18.03.2024 11:45
SNAŽÍME SE, ABY SE INFLACE V PLNÉ VÝŠI NEPROPSALA DO CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

SNAŽÍME SE, ABY SE INFLACE V PLNÉ VÝŠI NEPROPSALA DO CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Když jsme na sklonku loňského roku vypočítávali cenu vodného a stočného pro rok 2024, museli jsme se popasovat s celou řadou zdražujících vstupů majících vliv na konečnou cenu.

I přes nepříznivé okolnosti se nám podařilo udržet nárůst ceny na velmi přijatelné výši +6,51 %, tedy na částce 113,69 Kč (vč. DPH) za m3.

Pro průměrnou čtyřčlennou rodinu, která spotřebuje cca 150 m3 vody, znamená toto zdražení zvýšení ročních nákladů o přibližně 1 040 korun. Pro jednočlennou domácnost, typicky seniora, vychází nárůst ročních nákladů na 280 korun. 

Více se dozvíte v tiskové zprávě zde.

Robert Černý vložil novinku 09.02.2024 20:35
Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2024

Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2024

V tomto týdnu představenstvo společnosti schválilo Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2024. Tento plán je zpracován pro účely společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále pouze VAK). VAK vlastní a provozuje VHI města Jeseník a dále obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Lipová-lázně a Písečná.

Účelem PIOPP je rozvoj VHI a zejména pak udržení VHI ve vlastnictví společnosti v provozuschopném stavu s maximálním ohledem na Plán financování obnovy VHI tak, aby vynaložené prostředky byly použity účelně.

Podrobnější informace naleznete zde.

Robert Černý vložil novinku 01.02.2024 08:45

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

v období vánočních svátků je pro Vás zákaznické centrum otevřeno v níže uvedeném čase.

STŘEDA 27.12.2023 8:00 - 15:30
ČTVRTEK 28.12.2023 ZAVŘENO
PÁTEK 29.12.2023 ZAVŘENO

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2024.

Radek Winiarski vložil novinku 18.12.2023 07:00

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2024

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2024, s účinností od 1. 1. 2024, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2024):                              48,32 Kč/mᵌ + 12% DPH, tj. 54,12 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2024):                             53,19 Kč/mᵌ + 12% DPH, tj. 59,57 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
 

Robert Černý vložil novinku 07.12.2023 07:45
DERATIZACE KANALIZACE

DERATIZACE KANALIZACE

V tomto týdnu bude zahájena pravidelná deratizaci kanalizace, která potrvá celý týden. Během této doby rozmístíme do kanalizace, případně v její blízkosti, více než tisíc kusů nástrah. 

Deratizace je prováděna systematicky, ve spolupráci s jinými organizacemi tak, aby byla maximálně efektivní. A jak vlastně deratizace probíhá? Do kanalizačních šachet se zavěšují nástrahy tak, aby nekontaminovaly vodu. Potkani pak nástrahy okusují. Na veřejných prostranstvích v blízkosti kanalizace se nástrahy vkládají do nor.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili na několik faktů. Přemnožení potkanů není způsobeno závadnou kanalizační sítí. My sami potkanům umožňujeme pohodlný život a pravidelný přísun potravy. Jedním z důvodů je např. to, že si někteří odběratelé pletou kanalizaci s odpadkovým košem, případně kompostem. Tyto odpady nám způsobují nemalé provozní komplikace a potkani tak navíc v kanalizaci, která je pro ně výborným úkrytem, nacházejí stále více potravy. Dalším důvodem může být například „pořádek“ v okolí sběrných míst odpadů.

Robert Černý vložil novinku 20.11.2023 21:45
Nový VZ Keprnický potok a přiváděcí řad pro ÚV Adolfovice

Nový VZ Keprnický potok a přiváděcí řad pro ÚV Adolfovice

Zahajujeme velmi důležitou vodohospodářskou stavbu pro odběratele pitné vody na Jesenicku. K nově zrekonstruované Úpravně vody Adolfovice (vodohospodářská stavba roku 2022) připojujeme nový vodní zdroj Keprnický potok. Na tuto stavbu přispěje, formou dotace, Státní fond životního prostředí téměř 89 miliony Kč.

V těchto dnech byly zahájeny stavební práce na novém vodním zdroji a přiváděcím řadu do adolfovické úpravny vody. Stavební společnost IMOS BRNO a.s. již pracuje. V závislosti na klimatických podmínkách bude stavba pokračovat i v průběhu zimního období. Dokončena by měla být do prosince roku 2025. Její součástí bude i vybudování nového vodojemu o kapacitě 1 000 m3 vody. Celková cena stavby činí téměř 127 mil. Kč (bez DPH). Ty ale budou ze 70 % hrazeny prostřednictvím dotace Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), kterou Ministerstvo životního prostředí již schválilo. Zbývající část financí bude pokryta úvěrem. Touto stavbou zajistíme na další generace dostatek surové vody pro ÚV Adolfovice a následně pitnou vodu pro celý skupinový vodovod Jeseník-Mikulovice, který v regionu Jesenicka zásobuje více než 15 tis. obyvatel.

Robert Černý vložil novinku 14.09.2023 20:45
OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK

OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK

24. 7. 2023 bude zahájena stavba. Při provádění prací dojde k částečnému omezení provozu místní komunikace v ulici Priessnitzova. Hlavní stavební činnost omezující výrazně dopravu bude probíhat v období 24. 7. 2023 – 30. 9. 2023. Více informací naleznete zde.

Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování. 

Petr Novák vložil novinku 21.07.2023 09:00