Novinky
Výběrové řízení na pozici technik investic

Výběrové řízení na pozici technik investic

Hledáme člověka na pracovní pozici technik investic, jehož hlavní úlohou bude plánování, příprava a řízení investic a oprav vodohospodářského majetku naší společnosti, a také příprava a řešení zadávacích řízení veřejných zakázek, které Vak Jesenicka každoročně vyhlašuje. Pojďte nám pomoct s péčí o náš vodohospodářský majetek, dostanete veškerou podporu a navíc budete dělat práci, která má smysl.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat motivační dopis, strukturovaný profesní životopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonické a e-mailové spojení na uchazeče. 

Bližší informace zjistíte v tomto odkazu, jehož prostřednictvím také podávejte přihlášky do výběrového řízení, a to nejpozději do 15. 4. 2022 do 15:00 hod.

Doplňující informace uvádíme zde.

Robert Černý vložil novinku 18.01.2022 13:45
Výběrové řízení na pozici Technik dokumentace

Výběrové řízení na pozici Technik dokumentace

Hledáme člověka na pracovní pozici technik dokumentace, který nám pomůže s analyzováním a plánováním obnovy vodárenské infrastruktury a s nacházením vhodných dotačních příležitostí pro její financování včetně následné administrace. Pojďte nám pomoct s péčí o náš vodohospodářský majetek, dostanete veškerou podporu a navíc budete dělat práci, která má smysl.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat motivační dopis, strukturovaný profesní životopis a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonické a e-mailové spojení na uchazeče. 

Bližší informace zjistíte v tomto odkazu, jehož prostřednictvím také podávejte přihlášky do výběrového řízení, a to nejpozději do 15. 3. 2022 do 15:00 hod.

Doplňující informace uvádíme zde.

Robert Černý vložil novinku 18.01.2022 13:30

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

v období vánočních svátků  je pro Vás na zákaznickém centru naší společnosti k dispozici podatelna v níže uvedených časech.

ČTVRTEK 23.12.2021 ZAVŘENO
PONDĚLÍ 27.12.2021 8:00 - 12:00
ÚTERÝ 28.12.2021 ZAVŘENO
STŘEDA 29.12.2021 8:00 - 12:00
ČTVRTEK 30.12.2021 ZAVŘENO
PÁTEK 31.12.2021 ZAVŘENO

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2022.

Radek Winiarski vložil novinku 17.12.2021 07:00
Stav Vašeho analogového vodoměru pro roční vyúčtování můžete i letos nahlásit pomocí samoodečtu

Stav Vašeho analogového vodoměru pro roční vyúčtování můžete i letos nahlásit pomocí samoodečtu

I když každročně vložíme do sítě více než 500 ks nových dálkově odečitatelných vodoměrů, stále máme odběrná místa osazená analogovým vodoměrem. Pokud tedy patříte mezi ty odběratele, kteří na svém odběrném místě mají stále analogový vodoměr, dáváme Vám k dispozici službu „samoodečet“. Tímto způsobem odečet vodoměru odbavíte z pohodlí domova přes naše webové stránky (www.vakjes.cz). Pro vyplnění formuláře můžete použít třeba i mobilní telefon. Formulář, který naleznete na našem webu, do něhož doplníte identifikační údaje a stav Vašeho vodoměru, odesílejte v období od 1. do 3. ledna 2022. Tím veškerá Vaše starost končí a dále už pouze čekáte na doručení vyúčtování.

Děkujeme za spolupráci a přízeň, kterou nám zachováváte a přijměte prosím i naše popřání krásných Vánoc a zdraví do roku 2022.

Robert Černý vložil novinku 17.12.2021 07:00

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2022

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2022, s účinností od 1. 1. 2022, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2022):                              38,70 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 42,57 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2022):                             43,23 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 47,55 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
 

Radek Winiarski vložil novinku pro Robert Černý 25.11.2021 07:00
OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK

OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 19.10.2021 08:30
Omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku při výstavbě vodovodu a kanalizace

Omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku při výstavbě vodovodu a kanalizace

V podnělí 6. 9. 2021 budou znovu zahájeny stavební práce v místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku. Tyto práce jsou součástí stavby VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA, která je investiční akcí naší společnosti. Celkové náklady na tuto stavbu činí cca 16 mil. Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 63,75%.

Po prázdninové přestávce, kdy byla výstavba nového vodovodu a kanalizace přerušena, budou tedy od 6. 9. 2021 stavební práce znovu zahájeny. Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici za Pilou. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzávěře. Níže v textu uvádíme aktualizovaný časový harmonogram omezení provozu na místní komunikaci, který byl upraven s ohledem na včasné dokončení stavby a realizaci provizorního zaasfaltování místní komunikace. 

Časový harmonogram plné uzavírky místní komunikace

Doba omezení: 6. 9. 2021 – 30. 11. 2021 
Pracovní doba: PO - ČT v čase 7:00-18:00 hod. a PÁ v čase 7:00-14:00 (Mimo pracovní dobu bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t.) 
Přerušení prací: PÁ (od 14:00) - NE  (V tomto období bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu, a to každý pátek od 13:00.)

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Za Pilou. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování, a to i v místech, kde to do současné doby nebylo umožněno. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

Více informací a kontakty ke stavbě naleznete zde.

Robert Černý vložil novinku 31.08.2021 12:00
OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK

OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 02.08.2021 09:15
Obnova vodovodu v ulici Erbenova, Jeseník

Obnova vodovodu v ulici Erbenova, Jeseník

Stavba byla zahájena. Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici Erbenova. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzavírce. Hlavní stavební činnost omezující výrazně dopravu bude probíhat v období 16. 7. 2021 – 30. 7. 2021. Více informací naleznete zde.

Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování. 

Robert Černý vložil novinku 14.07.2021 07:00

PORUCHA TELEFONNÍCH LINEK

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes 24. 6. 2021 od ranních hodin vlivem bouřkové činnosti v naší oblasti došlo k poruše na pevných telefonních linkách naší společnosti. TERMÍN OPRAVY ZATÍM NENÍ ZNÁM. Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím mobilních telefonů a e-mailu. Činnost zákaznického centra není přeřušena. 

Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Pokladna je stále uzavřena. Hotovostní platby nepřijímáme. K úhradám prosím využijte bezhotovostní převod.

Radek Winiarski vložil novinku 24.06.2021 07:00
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25. června 2021 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 04.06.2021 10:00
OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ (SÍDLIŠTĚ), JESENÍK

OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ (SÍDLIŠTĚ), JESENÍK

Některých z Vás se zcela jistě dotkly (ať již v dodávce pitné vody, či v dopravě) dvě po sobě jdoucí havárie na vodovodu v sídlišti Lipovská ve dnech 11. a 12.5.2021. Při odstranění těchto havárií bylo zjištěno velmi nekvalitní litinové DN100 s častými defekty a i když se jedná o potrubí, které by svému účelu mělo sloužit ještě několik desítek let, je nutná jeho bezodkladná výměna. 

Obnova cca 40 m vodovodu bude realizována ve dnech 7.-9.6.2021 a  bude provedena pomocí bezvýkopové technologie "berstlining", se startovacímí jámami na obou koncích řešeného úseku. V průběhu realizované obnovy nedojde k přerušení dodávky pitné vody. Celá lokalita bude zásobována provizorním způsobem.

V místě stavby bude docházet k omezování dopravy. Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a k tomu nám obnova vodohospodářské infrastruktury v této lokalitě významně napomůže.

Robert Černý vložil novinku 04.06.2021 09:15