Novinky
OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK – I. ETAPA

OBNOVA VODOVODU V ULICÍCH ERBENOVA A SLÁDKOVA, JESENÍK – I. ETAPA

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 03.05.2021 07:00
Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2021

Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2021

Rok 2021 je pro nás velmi nabitý, hodláme proinvestovat přes 72 milionů korun, z čehož téměř 49 milionů půjde do obnovy infrastruktury. Akcí je mnoho a mimo pokračující rekonstrukce úpravny vody v Adolfovicích, výstavby zcela nového vodovodu a kanalizace v Bukovicích a připravovaného nového vodního zdroje na Keprnickém potoce můžeme zmínit obnovu vodovodů v ulicích města Jeseník, a to konkrétně Priessnitzova, Majakovského, 28. října a Erbenova.  

Pokud máte zájem o více detailů, plán investic společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka pro rok 2021 najdete v plném znění zde.
Tisková zpráva na toto téma je ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 28.04.2021 12:30
Omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku při výstavbě vodovodu a kanalizace

Omezení provozu na místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku při výstavbě vodovodu a kanalizace

K dněsnímu dni (1. 4. 2021) budou zahájeny stavební práce v místní komunikaci v ulici Za Pilou v Jeseníku. Tyto práce jsou součástí stavby VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE – PASÍČKA, která je investiční akcí naší společnosti. Celkové náklady na tuto stavbu činí cca 16 mil. Kč. Na tuto stavbu jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 63,75%.

Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici za Pilou. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzávěře. Níže v textu uvádíme časový harmonogram omezení provozu na místní komunikaci. Jak již bylo uvedeno, stavební práce budou započaty 1. 4. 2021, a to frézováním horního úseku místní komunikace v délce cca 400 m směrem dolů. Výkopové práce a následná pokládka potrubí vodovodu a kanalizace budou zahájeny od 6. 4. 2021.

Časový harmonogram plné uzavírky místní komunikace

Doba omezení: 1. 4. 2021 – 17. 6. 2021 
Pracovní doba: PO - ČT v čase 7-18 hod. (Mimo pracovní dobu bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t.) 
Přerušení prací: PÁ - NE  (V tomto období bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu.)

Doba omezení: 6. 9. 2021 – 30. 11. 2021 
Pracovní doba: PO - ČT v čase 7-18 hod. (Mimo pracovní dobu bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t.) 
Přerušení prací: PÁ - NE  (V tomto období bude MK provizorně zprůjezdněná pro vozidla do 7,5 t a bude zajištěn svoz komunálního odpadu.)

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Za Pilou. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování, a to i v místech, kde to do současné doby nebylo umožněno. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

Více informací a kontakty ke stavbě naleznete zde.

Robert Černý vložil novinku 01.04.2021 07:00
VAK JESENICKA SE SNAŽÍ MÍT VODU POD KONTROLOU

VAK JESENICKA SE SNAŽÍ MÍT VODU POD KONTROLOU

Dnešním dnem si připomínáme Světový den vody a jak jinak si tento pro nás vodaře významný den připomenout, než pozitivní bilancí vody. Šetřit vodou je úkol i pro VAK Jesenicka, dokonce aspirujeme na lídrovství změn náhledu společnosti na vodu jako surovinu. Proto máme web Jesenickavoda.cz, proto se každý rok snažíme i u sebe hledat prostor ke zlepšení.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 22.03.2021 09:45
CO JE TAKY JEŠTĚ VODA

CO JE TAKY JEŠTĚ VODA

Je nám jasné, že přiložená fotografie nevypadá nijak vábně. Je však nutné podotknout, že se jedná o fotografii z naší kanalizace a jedná se o poměrně častý jev přicpaného potrubí. Předpokládáme, že nemusíme zmiňovat, že nám tyto situace poměrně komplikují samotné provozování kanalizace. Dalším dílem je pak zbavit se všech níže uvedených "věcí", když doputují na čistírnu odpadních vod.

Pojďte si nechat vysvětlit, proč VAK Jesenicka jako vlastník a provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu má jisté komplikace, když do záchodu odhodíte např. vlhčený ubrousek nebo vatovou tyčinku. Uvěřte nám, že zbytky potravin, natož olej po smažení, v žádném případě nepatří do vašeho odpadu. Velkou chybou je také vyhodit do záchodu nespotřebované léky, a že se to děje...

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Robert Černý vložil novinku 16.02.2021 12:30

INFORMACE O PROVOZU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení odběratelé,

přestože jsou pracoviště naší společnosti z důvodu snahy o snížení rizika přenosu onemocnění COVID-19 pro veřejnost stále uzavřena, zákaznické centrum je tu pro Vás na telefonu k dispozici i mezi svátky v níže uvedených časech.

Pondělí   28.12.2020  8:00 – 12:00

Středa     30.12.2020  8:00 – 12:00

Přejeme Vám krásné svátky, hodně zdraví a šťastný nový rok 2021.

Radek Winiarski vložil novinku 22.12.2020 06:52

UŠETŘETE ČAS S VYÚČTOVÁNÍM SPOTŘEBY VODY

Díky každoroční výměně více než 500 ks analogových vodoměrů za dálkově odečitatelné nám přibývá zákazníků, kteří nemusí na přelomu každého roku čekat na pracovníka VAKu, aby si u nich opsal stav vodoměru. 

Pokud však patříte mezi ty odběratele, kteří na svém odběrném místě mají stále analogový vodoměr, dáváme Vám k dispozici službu „samoodečet“, jenž odbavíte z pohodlí domova přes naše webové stránky (www.vakjes.cz). Pro vyplnění formuláře můžete použít třeba i mobilní telefon. Formulář, který naleznete na našem webu, do něhož doplníte identifikační údaje a stav Vašeho vodoměru, odesílejte v období od 1. do 4. ledna 2021. Tím veškerá Vaše starost končí a dále už pouze čekáte na doručení vyúčtování.

Děkujeme za spolupráci a přízeň, kterou nám zachováváte a přijměte prosím i naše popřání krásných Vánoc a zdraví do roku 2021.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Robert Černý vložil novinku 19.12.2020 07:00

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2021

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2021, s účinností od 1. 1. 2021, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2021):                              33,94 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 37,33 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2021):                             40,60 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 44,66 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
 

Radek Winiarski vložil novinku pro Robert Černý 26.11.2020 07:00
Hydrogeologický průzkum v okolí Studničního vrchu

Hydrogeologický průzkum v okolí Studničního vrchu

Dostatek vody není ani pro Jesenicko samozřejmost. Zásadní lokalitou pro získávání velmi kvalitní surové vody, která je pouze hygienizována a následně dodávána odběratelům je pro jesenické lázně a část Jeseníku Studniční vrch. V současné době zpracováváme hydrologický průzkum dané lokality. Naší záměrem je realizovat technická opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti lesních pozemků a snaha zachovat vydatnost pramenů, z nichž je zásobována část Jeseníku.

Podrobnosti přinášíme v tiskové zprávě

Robert Černý vložil novinku 06.11.2020 07:00

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

UZAVŘENÍ PRACOVIŠŤ SPOLEČNOSTI

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsou

od pondělí 19. 10. 2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřena

všechna pracoviště společnosti

Vzhledem k uzavření pokladen

NEPŘIJÍMÁME PLATBY V HOTOVOSTI

K úhradám využijte prosím bezhotovostní převod.

Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím telefonu a e-mailu. Pro telefonní hovory využijte prosím přednostně mobilní telefonní čísla. Kontakty naleznete na našich webových stránkách: www.vakjes.cz/kontakt/

Protokol k odběrnému místu sloužící pro provedení změn/přepis odběrného místa naleznete na webové adrese: http://www.vakjes.cz/sluzby/21-zakaznicke-centrum.html

Žádosti o vyjádření k existenci VHI a vyjádření k PD podávejte prosím prostřednictvím webové aplikace "Vyjadřovací portál" dostupné na adrese: vyjadreni.vakjes.cz

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Radek Winiarski vložil novinku 16.10.2020 07:00