Kvalitní pitná voda na Váš stůl

Informace o vodném a stočném

Novinky
DERATIZACE KANALIZACE

DERATIZACE KANALIZACE

V tomto týdnu bude zahájena pravidelná deratizaci kanalizace, která potrvá celý týden. Během této doby rozmístíme do kanalizace, případně v její blízkosti, více než tisíc kusů nástrah. 

Deratizace je prováděna systematicky, ve spolupráci s jinými organizacemi tak, aby byla maximálně efektivní. A jak vlastně deratizace probíhá? Do kanalizačních šachet se zavěšují nástrahy tak, aby nekontaminovaly vodu. Potkani pak nástrahy okusují. Na veřejných prostranstvích v blízkosti kanalizace se nástrahy vkládají do nor.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili na několik faktů. Přemnožení potkanů není způsobeno závadnou kanalizační sítí. My sami potkanům umožňujeme pohodlný život a pravidelný přísun potravy. Jedním z důvodů je např. to, že si někteří odběratelé pletou kanalizaci s odpadkovým košem, případně kompostem. Tyto odpady nám způsobují nemalé provozní komplikace a potkani tak navíc v kanalizaci, která je pro ně výborným úkrytem, nacházejí stále více potravy. Dalším důvodem může být například „pořádek“ v okolí sběrných míst odpadů.

Robert Černý vložil novinku 20.11.2023 21:45
Nový VZ Keprnický potok a přiváděcí řad pro ÚV Adolfovice

Nový VZ Keprnický potok a přiváděcí řad pro ÚV Adolfovice

Zahajujeme velmi důležitou vodohospodářskou stavbu pro odběratele pitné vody na Jesenicku. K nově zrekonstruované Úpravně vody Adolfovice (vodohospodářská stavba roku 2022) připojujeme nový vodní zdroj Keprnický potok. Na tuto stavbu přispěje, formou dotace, Státní fond životního prostředí téměř 89 miliony Kč.

V těchto dnech byly zahájeny stavební práce na novém vodním zdroji a přiváděcím řadu do adolfovické úpravny vody. Stavební společnost IMOS BRNO a.s. již pracuje. V závislosti na klimatických podmínkách bude stavba pokračovat i v průběhu zimního období. Dokončena by měla být do prosince roku 2025. Její součástí bude i vybudování nového vodojemu o kapacitě 1 000 m3 vody. Celková cena stavby činí téměř 127 mil. Kč (bez DPH). Ty ale budou ze 70 % hrazeny prostřednictvím dotace Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), kterou Ministerstvo životního prostředí již schválilo. Zbývající část financí bude pokryta úvěrem. Touto stavbou zajistíme na další generace dostatek surové vody pro ÚV Adolfovice a následně pitnou vodu pro celý skupinový vodovod Jeseník-Mikulovice, který v regionu Jesenicka zásobuje více než 15 tis. obyvatel.

Robert Černý vložil novinku 14.09.2023 20:45
OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK

OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK

24. 7. 2023 bude zahájena stavba. Při provádění prací dojde k částečnému omezení provozu místní komunikace v ulici Priessnitzova. Hlavní stavební činnost omezující výrazně dopravu bude probíhat v období 24. 7. 2023 – 30. 9. 2023. Více informací naleznete zde.

Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování. 

Petr Novák vložil novinku 21.07.2023 09:00
„OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK “

„OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK “

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové podlimitní veřejné zakázky na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Petr Novák vložil novinku pro Robert Černý 04.07.2023 07:00
„OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (I. ETAPA)“

„OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (I. ETAPA)“

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Petr Novák vložil novinku pro Robert Černý 16.06.2023 07:00
„OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK“

„OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK“

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Petr Novák vložil novinku pro Robert Černý 12.06.2023 14:30
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. června 2023 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka a podklady jsou ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 25.05.2023 13:15
Světový den vody 2023

Světový den vody 2023

U příležitosti Světového dne vody 2023, si vás dovolujeme pozvat na Dny otevřených dveří v Úpravně vody Adolfovice a Čistírně odpadních vod Česká Ves, které na obou místech proběhnou v sobotu 25.3.

Každým rokem si 22. března připomínáme Světový den vody. V letošním roce jsme se rozhodli na jeden den veřejnosti otevřít obě naše hlavní vodohospodářské stavby - Úpravnu vody v Adolfovicích i Čistírnu odpadních vod v České Vsi. Komentované prohlídky na pro náš významný svátek vody považujeme za ideální způsob, jak lidem přiblížit proces výroby pitné vody na straně jedné (Adolfovice), tak proces čištění vody odpadní na straně druhé. Začínáme každou celou hodinu, a to od 10:00 do 12:00.

Zájemci mohou v jeden den stihnout navštívit obě místa, třeba v 10 hodin čističku a ve 12 hodin úpravnu nebo naopak. Věříme, že po exkurzi si budou lidé pitné vody vážit zase o něco víc. Ostatně i tohle je smyslem Světového dne vody.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Robert Černý vložil novinku 16.03.2023 07:00
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 1. března 2023 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 26.01.2023 11:30

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

v období vánočních svátků je pro Vás zákaznické centrum otevřeno v níže uvedeném čase.

ÚTERÝ 27.12.2022 ZAVŘENO
STŘEDA 28.12.2022 8:00 - 15:30
ČTVRTEK 29.12.2022 ZAVŘENO
PÁTEK 30.12.2022 ZAVŘENO

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2023.

Radek Winiarski vložil novinku 13.12.2022 07:00

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2023

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2023, s účinností od 1. 1. 2023, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2023):                              46,21 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 50,83 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2023):                             50,83 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 55,91 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
 

Robert Černý vložil novinku 30.11.2022 10:30