Vyjádření

Vážený žadateli,

pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení je nutné naše vyjádření k Vašemu záměru/stavbě ve vztahu k námi provozované vodohospodářské infrastruktuře (VHI), která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí.

K tomuto účelu slouží Vyjadřovací portál společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., který Vám umožní podat žádost o vyjádření k existenci sítí, vyjádření k projektové dokumentaci stavby, vyjádření ke kolaudaci stavby a další různá vyjádření.

Základní informace k vyjadřovacímu portálu

  • Nejprve je vždy nutné požádat o vyjádření k existenci sítí (vyjádření k poloze VHI).
  • Při žádostech o vyjádření k projektové dokumentaci Vám systém neumožní zadat žádost bez čísla vyjádření k existenci sítí. 
  • Tímto by mělo být zajištěno, že projektové práce budou zahájeny až po získání základních informací o VHI, což důrazně doporučujeme.
  • Vyjádření o existenci sítí Vám systém zpracuje automaticky do 15 minut, a to v případě, že Vaši žádost vyhodnotí jako standardní.
  • Pokud dojde k dotčení VHI, není možné vyjádření k existenci sítí použít k jednání se stavebním úřadem.
  • Doporučujeme Vám zaškrtnout požadavek o digitální data (systém data generuje ve formátech dwg nebo dgn v souřadnicovém systému S-JTSK).
  • Pokud potřebujete zkonzultovat návrh, požádejte po vyjádření k existenci sítí i o vyjádření k předprojektové přípravě a přiložte dokumenty ke konzultaci. Technik zpracující vyjádření se s vámi spojí a PD s vámi zkonzultuje.
  • Upozorňujeme, že systém nepříjmá žádosti mimo vyhrazenou oblast našeho působení.

 

VSTUP NA PORTÁL