Vyjádření

Vážený žadateli,

Pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení potřebujete naše vyjádření k Vaší stavbě ve vztahu k námi provozované vodohospodářské infrastruktuře (VHI), která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí.

Vyjadřovací portál společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Vám umožní podat žádost o vyjádření k existenci sítí, vyjádření k projektové dokumentaci stavby apod.