Odstávky vody

Touto cestou bychom Vás rádi informovali o přerušení dodávek pitné vody, či k přerušení odvádění odpadních vod, která jsou způsobena háváriemi a opravami vodohospodářské infrastruktury.