Technické podmínky pro geodety

Tyto technické podmínky definují tvorbu dokumentace skutečného provedení vodovodních a kanalizačních sítí (včetně jejich přípojek), které provozuje nebo bude provozovat Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále pouze VAK). Účelem těchto podmínek je jednoznačné vymezení požadavků na geodetické zaměření skutečného stavu ze strany provozovatele sítě tak, aby po jejich následném dílčím zpracování byly výsledky využitelné pro jednotnou provozní dokumentaci VAK.

Ke stažení
Technické podmínky pro geodety
Archív RAR | Velikost souboru: 592 Kb | 06.12.2022
Tyto technické podmínky definují tvorbu dokumentace skutečného provedení vodovodních a kanalizačních sítí (včetně jejich přípojek), které provozuje nebo bude provozovat Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále pouze VAK). Účelem těchto podmínek je jednoznačné vymezení požadavků na geodetické zaměření skutečného stavu ze strany provozovatele sítě tak, aby po jejich následném dílčím zpracování byly výsledky využitelné pro jednotnou provozní dokumentaci VAK.