Ceník služeb a výkonů

platný od 1. 1. 2021

Položka Měrná
jednotka
Cena
bez DPH
Pracovník kategorie D (kopáč, montér, údržbář) hodina 350 Kč
Pracovník kategorie T (mistr, technik, vedoucí provozu) hodina 530 Kč
Práce s detekční technikou (cena včetně pracovníka) hodina 1 800 Kč
Poplatek za zastavení nebo obnovení dodávky pitné vody a odvodu splašků kpl 850 Kč
Poplatek za demontáž nebo montáž vodoměru při přezkoušení vodoměru kpl 600 Kč
Poplatek za instalaci nebo demontáž vodoměru na jiný zdroj vody kpl 580 Kč
Vytyčení podzemních sítí v terénu - do 20 bm ks 500 Kč
Vytyčení podzemních sítí v terénu - nad 20 bm (paušál) ks 500 Kč
Vytyčení podzemních sítí v terénu - nad 20 bm (za každý metr nad 20 m) bm 5 Kč
Tlaková zkouška vodovodu DN 25 - DN 50 do 20 bm ks 550 Kč
Tlaková zkouška vodovodu DN 25 - DN 50 nad 20 bm (paušál) ks 550 Kč
Tlaková zkouška vodovodu DN 25 - DN 50 nad 20 bm (za každý metr nad 20 m) bm 5 Kč
Zkouška těsnosti kanalizace DN 100 - 400 do 20 bm ks 700 Kč
Zkouška těsnosti kanalizace DN 100 - 400 nad 20 bm (paušál) ks 700 Kč
Zkouška těsnosti kanalizace DN 100 - 400 nad 20 bm (za každý metr nad 20 m) bm 5 Kč
Čistící tlakový vůz s odsáváním MAN - jízdní výkon km 44 Kč
Čistící tlakový vůz s odsáváním MAN - přistavení vozidla ks 390 Kč
Čistící tlakový vůz s odsáváním MAN - výkon na místě (čištění s odsáváním) hodina 2 460 Kč
Čistící tlakový vůz s odsáváním MAN - výkon na místě (pouze tlaková voda) hodina 1 970 Kč
Čistící tlakový vůz s odsáváním MAN - výkon na místě (pouze odsávání) hodina 820 Kč
Tatra T 815 NAF/CAS (fekál) - jízdní výkon * km 44 Kč
Tatra T 815 NAF (fekál) - výkon na místě * hodina 820 Kč
Tatra T 815 NAF (fekál) - prostoj * hodina 390 Kč
Traktor Zetor 8145 + vlečka km 27 Kč
Osobní vozidlo km 10 Kč
Užitkové vozidlo km 15 Kč
Přívěsný vozík NP 6 km 3 Kč
Doprava pitné vody v cisterně km 27 Kč
Cisterna na pitnou vodu (pronájem) den 350 Kč
Traktorová vlečka (pronájem ) den 95 Kč
Jádrové vrtání do průměru 40 mm (provrtání základu pro vodovodní přípojku) ks 980 Kč
Kladivo benzínové hodina 260 Kč
Kladivo elektrické hodina 160 Kč
Pěch hodina 220 Kč
Vibrační deska hodina 220 Kč
Motorová pila hodina 220 Kč
Řezačka asfaltu a betonu bm 95 Kč
Čerpadlo kalové den 200 Kč
Elektrocentála hodina 250 Kč
Příklepová vrtačka, bruska úhlová a ostatní drobné ruční elektrické nářadí hodina 80 Kč
Lešení (sada) den 800 Kč
Pažící box (sada) den 1 100 Kč
Svařování plastových potrubí hodina 500 Kč
Svařování elektrickým obloukem hodina 280 Kč
Likvidace splašků z jímek na ČOV * m3 95 Kč
Likvidace kalů a štěrků odsátých čistícím vozem m3 890 Kč
Likvidace tuků z lapolů m3 690 Kč
Zajištění vyjádření ostatních správců inženýrských sítí ks 450 Kč

Základní časová jednotka pro účtování 15 min. 
Příplatek za práci v pohotovosti (mimo pracovní dobu 6:00 - 16:00) 25% z fakturované ceny 
Příplatek za práci v sobotu, neděli a státem uznané svátky 35% z fakturované ceny 

Ke stažení