Ceník služeb a výkonů

platný od 1. 1. 2023

Položka Měrná
jednotka
Cena
bez DPH
Pracovník kategorie D (kopáč, montér, údržbář) hodina 380 Kč
Pracovník kategorie T (mistr, technik, vedoucí provozu) hodina 560 Kč
Práce s detekční technikou (cena včetně pracovníka) hodina 2 600 Kč
Poplatek za zastavení nebo obnovení dodávky pitné vody a odvodu splašků kpl 850 Kč
Poplatek za demontáž nebo montáž vodoměru při přezkoušení vodoměru kpl 600 Kč
Poplatek za instalaci nebo demontáž vodoměru na jiný zdroj vody kpl 580 Kč
Vytyčení podzemních sítí a povrchových znaků v terénu hodina 800 Kč
Tlaková zkouška vodovodu DN 25 - DN 50 do 20 bm ks 550 Kč
Tlaková zkouška vodovodu DN 25 - DN 50 nad 20 bm (paušál) ks 550 Kč
Tlaková zkouška vodovodu DN 25 - DN 50 nad 20 bm (za každý metr nad 20 m) bm 5 Kč
Zkouška těsnosti kanalizace DN 100 - 400 do 20 bm ks 700 Kč
Zkouška těsnosti kanalizace DN 100 - 400 nad 20 bm (paušál) ks 700 Kč
Zkouška těsnosti kanalizace DN 100 - 400 nad 20 bm (za každý metr nad 20 m) bm 5 Kč
Čistící tlakový vůz s odsáváním MAN - jízdní výkon km 56 Kč
Čistící tlakový vůz s odsáváním MAN - přistavení vozidla ks 390 Kč
Čistící tlakový vůz s odsáváním MAN - výkon na místě (čištění s odsáváním) hodina 2 800 Kč
Čistící tlakový vůz s odsáváním MAN - výkon na místě (pouze tlaková voda) hodina 2 200 Kč
Čistící tlakový vůz s odsáváním MAN - výkon na místě (pouze odsávání) hodina 1 000 Kč
Tatra T 815 NAF/CAS (fekál) - jízdní výkon * km 56 Kč
Tatra T 815 NAF (fekál) - výkon na místě * hodina 1 000 Kč
Tatra T 815 NAF (fekál) - prostoj * hodina 390 Kč
Traktor Zetor 8145 + vlečka/cisterna km 45 Kč
Cisterna na pitnou vodu (pronájem) den 550 Kč
Traktorová vlečka (pronájem) den 95 Kč
Osobní vozidlo km 16 Kč
Užitkové vozidlo km 21 Kč
Přívěsný vozík NP 6 km 3 Kč
Jádrové vrtání do průměru 40 mm (provrtání základu pro vodovodní přípojku) ks 980 Kč
Ruční nářadí (elektrické, benzínové) hodina 260 Kč
Vibrační pěch/deska hodina 220 Kč
Řezačka asfaltu a betonu bm 150 Kč
Čerpadlo kalové den 200 Kč
Elektrocentála hodina 30 Kč
Lešení (sada) den 800 Kč
Pažící box (sada) den 1 100 Kč
Svařování plastových potrubí hodina 500 Kč
Likvidace splašků z jímek na ČOV * m3 150 Kč
Likvidace skládkových vod m3 150 Kč
Likvidace vod z kompostárny m3 150 Kč
Likvidace kalů a štěrků odsátých čistícím vozem m3 1 200 Kč
Likvidace tuků z lapolů m3 690 Kč
Zajištění vyjádření ostatních správců inženýrských sítí ks 450 Kč

Základní časová jednotka pro účtování 15 min. 
Příplatek za práci v pohotovosti (mimo pracovní dobu 6:00 - 15:00) 25% z fakturované ceny 
Příplatek za práci v sobotu, neděli a státem uznané svátky 35% z fakturované ceny 

Ke stažení