Reklamační řád

Reklamační řád ke stažení.

Ke stažení
Reklamační řád
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 205 Kb | 31.12.2014
Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., jako vlastník a provozovatel  inženýrské  sítě -  vodovodů a  kanalizací (dále jen provozovatel) zajišťující dodávku pitné vody z veřejného vodovodu, odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a jejich  čištění, vydává ve smyslu § 36,  odst. 3, písm. g) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění  (dále jen Zákon), a v návaznosti na zákon č. 634/1992 Sb.  o ochraně spotřebitele  v  platném  znění,  a  příslušná ustanovení  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský zákoník tento reklamační řád (dále  jen  RŘ), který zejména stanovuje předmět a  formu, způsob a místo uplatnění práv odběratele z vadného plnění, práva odběratele z vadného plnění vůči provozovateli.