Vodné a stočné

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2024

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (12%)
vodné m3 48,32 Kč 54,12 Kč
stočné m3 53,19 Kč 59,57 Kč
celkem m3 101,51 Kč 113,69 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2023

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (10%)
vodné m3 46,21 Kč 50,83 Kč
stočné m3 50,83 Kč 55,91 Kč
celkem m3 97,04 Kč 106,74 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2022

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (10%)
vodné m3 38,70 Kč 42,57 Kč
stočné m3 43,23 Kč 47,55 Kč
celkem m3 81,93 Kč 90,12 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2021

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (10%)
vodné m3 33,94 Kč 37,33 Kč
stočné m3 40,60 Kč 44,66 Kč
celkem m3 74,54 Kč 81,99 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 5. 2020

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (10%)
vodné m3 30,84 Kč 33,92 Kč
stočné m3 37,70 Kč 41,47 Kč
celkem m3 68,54 Kč 75,39 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2020

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (15%)
vodné m3 30,84 Kč 35,47 Kč
stočné m3 37,70 Kč 43,36 Kč
celkem m3 68,54 Kč 78,83 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2019

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (15%)
vodné m3 28,38 Kč 32,64 Kč
stočné m3 37,16 Kč 42,73 Kč
celkem m3 65,54 Kč 75,37 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2018

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (15%)
vodné m3 27,07 Kč 31,13 Kč
stočné m3 35,78 Kč 41,15 Kč
celkem m3 62,85 Kč 72,28 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2017

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (15%)
vodné m3 25,87 Kč 29,75 Kč
stočné m3 35,08 Kč 40,34 Kč
celkem m3 60,95 Kč 70,09 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2016

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (15%)
vodné m3 25,47 Kč 29,29 Kč
stočné m3 35,08 Kč 40,34 Kč
celkem m3 60,55 Kč 69,63 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2015

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (15%)
vodné m3 25,37 Kč 29,18 Kč
stočné m3 34,98 Kč 40,23 Kč
celkem m3 60,35 Kč 69,41 Kč

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2014

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH (15%)
vodné m3 25,12 Kč 28,89 Kč
stočné m3 33,78 Kč 38,85 Kč
celkem m3 58,90 Kč 67,74 Kč