Stavby a odstávky vody

Vážení odběratelé a občané,

máme zájem trvale zlepšovat komunikaci s Vámi, obyvateli regionu v působnosti naší společnosti a předávat Vám co nejvíce informací týkajících se dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod.