STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A STAVEBNÍ, DUKELSKÁ 1240 – VODOVOD (STAVBA DOKONČENA)

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A STAVEBNÍ, DUKELSKÁ 1240 – VODOVOD (STAVBA DOKONČENA)

Dne 19. 9. 2016 byla zahájena výše uvedená stavba. Jedná se o stavbu nového vodovodu v délce 225 m v ulici Dukelská, v k.ú. Jeseník, s celkovými náklady cca 0,9 mil. Kč. Stavba bude dokončena v listopadu letošního roku.

V jihozápadní části města Jeseník se nachází stavby občanského vybavení. Konkrétně se jedná o školské a sportovní zařízení, které je v současné době napojeno na veřejný vodovod společnou vodovodní přípojkou. Stáří potrubí, dimenze a řešení měření spotřeby vody je nevyhovující pro uživatele vodovodu, tak i pro požární zabezpečení budov.

Stavba řeší návrh nového vodovodu, který bude napojen na stávající vodovod PVC 160 v ulici Dukelská. Je navrženo potrubí PE100 RC v tlakové řadě SDR11, rozměrech 110x10,0mm v celkové délce 224,4 m. Navržený vodovod bude trvale zásobovat objekty v jednom tlakovém pásmu. Jedná se o budovu školského zařízení s administrativním zázemím, sportovní halu a tribunu fotbalového hřiště. Původní společná vodovodní přípojka pro zásobování školského a sportovního zařízení bude odpojena zaslepením odbočení z hlavního řadu.

Za omezení provozu a případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Název stavby: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A STAVEBNÍ, DUKELSKÁ 1240 – VODOVOD
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Zástupce zhotovitele: Martin Kouřil, výkonný ředitel, +420 737 258 702
Technický dozor investora: Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616
Bc. Alena Rábová, technik investic, +420 739 337 612
Předpokládaná realizace: 19. 9. 2016 - 11. 11. 2016
Cena díla: 935 tis. Kč