Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů provádějí zaměstnanci společnosti v periodických intervalech v závislosti na velikosti odběru. Obvyklá odečtová perioda při odečtech vodoměrů pro domácnosti je kalendářní rok.

Odečtový lístek

V případě, že odečítač nezastihl odběratele v místě odběru a nemohl tak být proveden odečet stavu vodoměru, zanechá na místě odečtový lístek. Žádáme Vás o vyplnění odečtového lístku a doručení na Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Odečet elektronickou poštou

Místo zaslání odečtového lístku je možné stav vodoměru nahlásit také elektronickou poštou na adresu info@vakjes.cz (předmět "ODEČET")

Aby mohl být stav vodoměru přiřazen odběrnému místu a odečet tak mohl být platný, je nutné ve zprávě elektronické pošty uvést:

  • adresu, kde je vodoměr umístěn (v některých případech je odlišná od adresy odběratele)
  • jméno a příjmení odběratele
  • číslo odběrného místa
  • číslo vodoměru
  • stav vodoměru
  • datum odečtu stavu vodoměru
  • telefonní kontakt na odběratele

Formulář pro elektronický odečet vodoměru (samoodečet)

Místo zaslání odečtového lístku nebo e-mailu je možné stav vodoměru nahlásit také vyplněním následujícího formuláře. Aby mohl být stav vodoměru přiřazen odběrnému místu a odečet tak mohl být platný, je nutné vyplnit všechny položky formuláře (kromě fotografie) elektronického odečtu vodoměru.

Vložit nový odečet vodoměru