NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE

NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE

Zahajujeme velmi důležitou vodohospodářskou stavbu pro odběratele pitné vody na Jesenicku. K nově zrekonstruované Úpravně vody Adolfovice (vodohospodářská stavba roku 2022) připojujeme nový vodní zdroj Keprnický potok. Na tuto stavbu přispěje, formou dotace, Státní fond životního prostředí téměř 89 miliony Kč.

Byly zahájeny stavební práce na novém vodním zdroji a přiváděcím řadu do adolfovické úpravny vody. Stavební společnost IMOS BRNO a.s. již pracuje. V závislosti na klimatických podmínkách bude stavba pokračovat i v průběhu zimního období. Dokončena by měla být do prosince roku 2025. Její součástí bude i vybudování nového vodojemu o kapacitě 1 000 m3 vody. Celková cena stavby činí téměř 127 mil. Kč (bez DPH). Ty ale budou ze 70 % hrazeny prostřednictvím dotace Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), kterou Ministerstvo životního prostředí již schválilo. Zbývající část financí bude pokryta úvěrem. Touto stavbou zajistíme na další generace dostatek surové vody pro ÚV Adolfovice a následně pitnou vodu pro celý skupinový vodovod Jeseník-Mikulovice, který v regionu Jesenicka zásobuje více než 15 tis. obyvatel.

Stavba bude částečně omezovat provoz na místních komunikacích v obci Bělá pod Pradědem. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

INFORMACE STAVBY A KONTAKTY

Název stavby: NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE 
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zástupce investora:

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616

Ing. Petr Novák, technik investic, +420 601 061 009

Zhotovitel: IMOS BRNO a.s. 
Zástupce zhotovitele:

Petr Kudělka, vedoucí střediska VHS V,  +420 730 181 259

Jan Jurka, stavbyvedoucí, +420 603 872 705

Technický dozor stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zástupce: Ing. Jaroslav Jakoubek, autorizovaný inženýr, +420 607 289 694
Autorský dozor: AQOL s.r.o. 
Zástupce: Ing. Lukáš Zimmermann, jednatel společnosti, +420 605 307 525
Koordinátor BOZP: eM Kelty s.r.o. 
Zástupce: Ing. Martin Keltoš, jednatel společnosti, +420 736 538 130
Předpokládaná realizace: 13. 9. 2023 - 12. 12. 2025
Cena díla: 127 mil. Kč (bez DPH)