ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE V ULICI U SOKOLOVNY, JESENÍK (STAVBA DOKONČENA)

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE V ULICI U SOKOLOVNY, JESENÍK (STAVBA DOKONČENA)

Dne 7. 10. 2016 byla zahájena výše uvedená stavba. Jedná se o stavbu nové kanalizace v délce 146 m v ulici U Sokolovny, v k.ú. Bukovice u Jeseníka, s celkovými náklady cca 0,4 mil. Kč. Stavba bude dokončena v listopadu letošního roku.

Rozšíření kanalizace umožní napojení rodinných domů s odvedením splaškových vod a následnou likvidací na ČOV Česká Ves.

Jedná se o oddílnou kanalizaci, která bude odvádět splaškové vody z jednotlivých stavebních objektů. Stoky jsou navrženy z trub PP UR2 SN10 v profilu DN 250.

Za omezení provozu a případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Název stavby: ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE V ULICI U SOKOLOVNY, JESENÍK
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zhotovitel: JR STaKR s.r.o.
Zástupce zhotovitele: Ing. Jan Chlebec, +420 728 124 471
Technický dozor investora: Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616
Bc. Alena Rábová, technik investic, +420 739 337 612
Předpokládaná realizace: 7. 10. 2016 - 15. 11. 2016
Cena díla: 434 tis. Kč