Kvalita vody

Jedna z požadovaných informací o kvalitě vody je její tvrdost.

Hlavním faktorem, jestli voda bude tvrdá , nebo měkká je její zdroj. Zjednodušeně lze říci, že se jedné o množství rozpuštěného vápníku a hořčíku ve vodě. Základní jednotkou je  milimol na litr. Stále se ještě používají i jiné starší jednotky, např. německé stupně  °dH, proto uvádíme v tabulce i tyto. 

Zásobovaná oblast Zařazení vody Tvrdost vody (mmol/l) Tvrdost vody (°dH)
Adolfovice měkká 0,7 - 0,8 3,9 - 4,5
Bělá pod Pradědem měkká 0,7 - 0,8 3,9 - 4,5
Česká Ves měkká 0,4 - 0,6 2,2 - 3,4
Hradec-Nová Ves měkká 0,4 - 0,6 2,2 - 3,4
Jeseník měkká 0,4 - 0,6 2,2 - 3,4
Jeseník-lázně, Kalvodova ul. měkká 0,4 - 0,8 2,2 - 4,5
Lipová-lázně středně tvrdá 1,7 - 1,9 9,5 - 10,6
Písečná měkká 0,4 - 0,6 2,2 - 3,4

Klasifikace tvrdosti vody: mmol/l °dH
měkká 0-1,25 0-7,00
středně tvrdá 1,26-2,50 7,01-14,00
tvrdá 2,51-3,75 14,01 - 21,00
zvlášť tvrdá > 3,76 > 21,01