Postup při změně odběratele

V případě změny odběratele se nejpozději do 15 dnů od data změny dostaví původní a nový odběratel/vlastník do zákaznického centra společnosti k přepisu odběrného místa.

Při přepisu předloží:

  • občanský průkaz

  • stav vodoměru ke dni předání nemovitosti

  • platný výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu s potvrzením katastrálního úřadu
    o právních účincích vkladu

  • případně plnou moc

Na místě bude sepsán Protokol k odběrnému místu, ve kterém původní a nový odběratel/vlastník odsouhlasí stav vodoměru ke dni předání. S přepisem odběrného místa a vyplněním protokolu Vám rády pomohou pověřené pracovnice zákaznického centra