OBNOVA VODOVODU V ULICI ERBENOVA, JESENÍK (dokončeno)

OBNOVA VODOVODU V ULICI ERBENOVA, JESENÍK (dokončeno)

Stavba byla zahájena. Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici Erbenova. Stavbu není možné provádět jiným způsobem než při plné uzavírce. Hlavní stavební činnost omezující výrazně dopravu bude probíhat v období 16. 7. 2021 – 30. 7. 2021. 

Stavba OBNOVA VODOVODU V ULICI ERBENOVA, JESENÍK je investiční akcí naší společnosti a jejím cílem je zajištění kvalitní pitné vody až do Vašich objektů. Jedná se o obnovu vodovodu v části ulice Erbenova (vpravo z ulice Habrová ve směru od ZŠ). Stávající vodovod není v dobrém stavu a jeho obnova je nutná. Obnova vodovodu byla řešena v koordinaci s ostatními správci inženýrských sítí a také z tohoto důvodu bude vodovod veden v nové trase a vodovodní přípojky budou tak dopojovány na nový vodovod. 

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Erbenova a částečně Habrová. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

INFORMACE STAVBY A KONTAKTY

Název stavby:

OBNOVA VODOVODU V ULICI ERBENOVA

Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zástupce investora:

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic, +420 739 337 612

Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Zástupce zhotovitele: Martin Kouřil, stavbyvedoucí, +420 737 258 702
Předpokládaná realizace: 12. 7. 2021 - 10. 9. 2021
Cena díla: 1,6 mil. Kč