OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI HUSOVA, JESENÍK (STAVBA DOKONČENA)

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI HUSOVA, JESENÍK (STAVBA DOKONČENA)

Dne 5. 9. 2016 byla zahájena výše uvedená stavba. Jedná se o obnovu vodovodu v délce 800 m a kanalizace v délce 270 m v ulici Husova v k.ú. Jeseník s celkovými náklady cca 7,4 mil. Kč. Stavba bude dokončena v dubnu příštího roku.

Předmětem stavby je obnova stávajícího vodovodního řadu z litiny DN 80, z oceli/azbestocementu DN 150 a kanalizační stoky z železobetonových trub DN 300 a DN 400 v ulici Husova, ve městě Jeseník (blíže viz. Celkový situační výkres C.2.1 a C.2.2).

Obnova vodovodu bude vedena v trase původního vodovodu LT DN 80. Nové potrubí v délce cca 800 m nahradí oba stávající vodovodní řady. Obnova je navržena otevřeným výkopem potrubím z tvárné litiny s polyuretanovou vnitřní výstelkou. Součástí stavby je také obnova vodovodních přípojek ve veřejném prostranství.

Obnova stávající kanalizační stoky z železobetonu DN 300 a DN 400 bude v dané lokalitě provedena otevřeným výkopem z hladkých plnostěnných trub PVC. Součástí obnovy je také přepojení kanalizačních přípojek.

Za omezení provozu a případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Název stavby: OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI HUSOVA, JESENÍK
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Zástupce zhotovitele: Martin Kouřil, výkonný ředitel, +420 737 258 702
Technický dozor investora: Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616
Bc. Alena Rábová, technik investic, +420 739 337 612
Předpokládaná realizace: 5. 9. 2016 - 22. 4. 2016
Cena díla: 7 432 tis. Kč