OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI SKUPOVA, JESENÍK (STAVBA DOKONČENA)

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI SKUPOVA, JESENÍK (STAVBA DOKONČENA)

Dne 31. 7. 2017 bude zahájena výše uvedená stavba. Jedná se o obnovu vodovodu v délce 510 m a obnovu kanalizace v délce 535 m v ulici Skupova v k.ú. Jeseník s celkovými náklady cca 9,0 mil. Kč. Stavba bude dokončena v červnu příštího roku. Předpoklad dopravního omezení v ulici Skupova je do 11/2017.

Předmětem stavby je obnova stávajícího vodovodního řadu z oceli DN 80, který byl uveden do provozu v roce 1967. Dále bude obnovena také kanalizace (beton DN 400 a 300), která byla uvedena do provozu v roce 1975.

Obnova vodovodu bude vedena částečně v trase původního vodovodu a částečně v nové trase (v místní komunikaci). V místní komunikaci bude vodovod proveden otevřeným výkopem společně s kanalizací. Samostatná trasa vodovodu bude provedena převážně bezvýkopovou technologií. Součástí obnovy vodovodu je také obnova vodojemu Horova. Součástí obnovy je také přepojení vodovodních přípojek. V tomto odkazu je ke stažení katastrální situace obnovy vodovodu.

Obnova stávající kanalizační stoky z betonu DN 300 a DN 400 bude provedena otevřeným výkopem. Součástí obnovy je také přepojení kanalizačních přípojek. V tomto odkazu je ke stažení katastrální situace obnovy vodovodu.

Po provedení obnovy vodovodu a kanalizace bude také provedena rekonstrukce dešťových vpustí a následně rekonstrukce plynovodu (innogy). Místní komunikace bude v celé šíři opravena, a to včetně obrubníků. Tato stavba bude prováděna ve vzájemné koordinaci VAK, města Jeseník a innogy. Komplexně obnovená infrastruktura bude pro danou lokalitu významným přínosem a zajistí na několik desetiletí bezproblémový provoz bez omezení, a to jak vlastní VHI, tak místní komunikace.

Za omezení provozu a případné komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. 

Název stavby: OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI SKUPOVA, JESENÍK
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Zástupce zhotovitele: Jan Pavlas, stavbyvedoucí, +420 770 141 500
Technický dozor investora: Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616
Bc. Alena Rábová, technik investic, +420 739 337 612
Předpokládaná realizace: 31. 7. 2017 - 15. 6. 2018
Cena díla: 8 972 tis. Kč