OBNOVA KANALIZACE V ULICI TYLOVA, JESENÍK (dokončeno)

OBNOVA KANALIZACE V ULICI TYLOVA, JESENÍK (dokončeno)

Dne 15. 6. 2020 bude zahájena výše uvedená stavba. Jedná se o obnovu kanalizace v délce cca 60 m v ulici Tylova.

Předmětem stavby je obnova stávající kanalizace DN 300, která je v havarijním stavu a je nutné ji obnovit. Možná, že jste si v průběhu měsíce dubna všimli propadů místní komunikace v této lokalitě, které jsme průběžně dosypávali. Kanalizace byla následně kompletně zmonitorována a byl zjištěn její havarijní stav v podobě prasklin v horních částech potrubí, a to v celé její délce. Obnovu kanalizace je navíc nutné provést ještě před zahájením stavby: "REGENERACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA, 3. ETAPA" tak, aby nedocházelo ke kolizím na staveništi.

V místě stavby bude docházet k omezování dopravy a parkovacích míst a celá dopravní situace bude komplikovaná. Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a k tomu nám obnova vodohospodářské infrastruktury v této lokalitě napomůže.

INFORMACE STAVBY A KONTAKTY

Název stavby:

OBNOVA KANALIZACE V ULICI TYLOVA, JESENÍK

Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zástupce investora:

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616

Petr Hošek, mistr kanalizace, +420 734 113 895