OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK (DOKONČENO)

OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK (DOKONČENO)

Při provádění prací dojde k zásadnímu omezení provozu místní komunikace v ulici Priessnitzova. Hlavní stavební činnost omezující výrazně dopravu bude probíhat v období 24. 7. 2023 – 30. 9. 2023. 

Stavba OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK je investiční akcí naší společnosti a jejím cílem je zajištění kvalitní pitné vody až do Vašich objektů. Stávající vodovod není v dobrém stavu a jeho obnova je nutná. Obnova vodovodu byla řešena v koordinaci s ostatními správci inženýrských sítí a také z tohoto důvodu bude vodovod veden částečně v nové trase a vodovodní přípojky budou tak dopojovány na nový vodovod. 

Jak již bylo výše uvedeno, stavba bude významným způsobem omezovat provoz na MK v ulici Priessnitzova. Za tato omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Naší snahou bude realizace stavby v co možná nejkratším termínu. Našim dlouhodobým cílem je dodávka kvalitní pitné vody a zajištění bezproblémového odkanalizování. Z těchto důvodů také tuto stavbu realizujeme.

INFORMACE STAVBY A KONTAKTY

Název stavby: OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Zástupce investora:

Robert Černý, technický ředitel, +420 602 308 616

Ing. Petr Novák, technik investic, +420 601 061 009

Zhotovitel: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Zástupce zhotovitele: Martin Kouřil, stavbyvedoucí, +420 737 258 702
Předpokládaná realizace: 24. 7. 2023 - 30. 9. 2023 [obnova vodovodu]
jaro 2024 [finální úprava místní komunikace]
Cena díla: 3,45 mil. Kč