OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE) (STAVBA DOKONČENA)

OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE) (STAVBA DOKONČENA)

V rámci stavby „OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE)“ se bude provádět obnova stávajícího kanalizačního řadu v ulici Kalvodova, městě Jeseníku.

Počátek obnovy začíná v ulici Kalvodova u č. p. 195 a končí u č. p. 326. Sanace kanalizace bude provedena bezvýkopovou metodou, vložkováním sanačním rukávcem. Celková délka obnovy kanalizačního potrubí je 335 m a součástí obnovy jsou i opravy revizních šachet v počtu 10 ks.

Název stavby: OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE)  

Investor: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Zhotovitel: TRASKO, a. s.

Zástupce zhotovitele: Martin Zbořil, stavbyvedoucí sanace, GSM: +420 775 738 237  

Cena díla: 1.754.936,-Kč

Technický dozor investora: Robert Černý, technický ředitel, GSM: +420 603 308 616

Termín realizace: 22. 8. 2016 – 21. 10. 2016