Svoz a likvidace splašků

Potřebujete vyvézt a zlikvidovat odpadní vody z jímky nebo lapolu?

Naše společnost provozuje 2 fekální vozy, které denně sváží na ČOV Česká Ves odpadní vody z celého regionu. V případě potřeby volejte +420 584 401 022 nebo +420 734 133 954.