Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2024

Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2024

Tento plán je zpracován pro účely společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále pouze VAK). VAK vlastní a provozuje VHI města Jeseník a dále obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Lipová-lázně a Písečná.

Účelem PIOPP je rozvoj VHI a zejména pak udržení VHI ve vlastnictví společnosti v provozuschopném stavu s maximálním ohledem na Plán financování obnovy VHI tak, aby vynaložené prostředky byly použity účelně.

Ceny uvedené v PIOPP jsou uvedeny bez DPH. Celkový objem finančních prostředků PIOPP pro rok 2024 činí 103 050 tis. Kč, přičemž investice z tohoto celkového objemu představují 77 700 tis. Kč a reflektující naši snahu o rozvoj a obnovu VHI. Opravy, které zajišťují neustálý provoz a spolehlivost naší infrastruktury, si vyžádají 18 900 tis. Kč. Pro projektové práce, které zajišťují budoucí obnovu a rozvoj VHI, je alokováno 5 800 tis. Kč a náklady na monitoring, pasportizaci a řešení věcných břemen činí 650 tis. Kč.

Obnova VHI je důležitou součástí PIOPP. Předpokládané náklady na obnovu VHI v roce 2024 dosahují 58 450 tis. Kč. Tato částka zahrnuje jak nezbytné opravy pro udržení stávající VHI v provozuschopném stavu, tak i cílené investice do modernizace a rozvoje VHI. Obnova je nezbytná pro zajištění trvalé spolehlivosti, bezpečnosti VHI.

Závěrem lze konstatovat, že tento plán reflektuje potřeby VAK o udržitelný rozvoj, obnovu a modernizaci VHI. Naším cílem je neustále zlepšovat služby, které poskytujeme, a současně chránit a udržovat VHI pro budoucí generace.

Stěžejními akcemi letošního roku jsou stavby "Nový VZ Keprnický potok a přiváděcí řad pro ÚV Adolfovice" a "Obnova kanalizace v ulici Lipovská, Jeseník". Podrobné informace naleznete v níže uvedené příloze.

Plán investic, oprav a projektových prací pro rok 2024 ke stažení zde.