OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NA ÚBOČÍ, JESENÍK (I. ETAPA)

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE  V ULICI NA ÚBOČÍ, JESENÍK (I. ETAPA)

Předmět veřejné zakázky: Projekční práce
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Kontaktní osoby:

Robert Černý, technický ředitel,
​cerny@vakjes.cz, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic,
rabova@vakjes.cz, +420 739 337 612

Termín podání: Lhůta pro podání nabídek končí 22. 8. 2016 v 10:00 hod.
Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne 22. 8. 2016 v 14:00 hod.
Předpokládaná hodnota: 80 000,- Kč bez DPH

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace ke stažení zde
Zadávací dokumentace ke stažení zde