HORNÍ LIPOVÁ – POSILUJÍCÍ ZDROJ VODY – POLOPROVOZNÍ ČERPACÍ ZKOUŠKA

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. vyzývá zájemce k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:

HORNÍ LIPOVÁ – POSILUJÍCÍ ZDROJ VODY – POLOPROVOZNÍ ČERPACÍ ZKOUŠKA

Předmět veřejné zakázky: Služby
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Kontaktní osoby:

Robert Černý, technický ředitel,
​cerny@vakjes.cz, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic,
rabova@vakjes.cz, +420 739 337 612

Termín podání: Lhůta pro podání nabídek končí 11. 6. 2020 v 13:00 hod.
Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne 11. 6. 2020 v 13:05 hod. v sídle zadavatele.
Předpokládaná hodnota: 600 000,- Kč bez DPH

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace ke stažení zde.
Zadávací dokumentace ke stažení zde.