OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK (BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE)

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:

OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK
(BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE)

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Kontaktní osoby:

Robert Černý, technický ředitel,
​cerny@vakjes.cz, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic,
rabova@vakjes.cz, +420 739 337 612

Termín podání: Lhůta pro podání nabídek končí 1. 7. 2016 v 13:00 hod.
Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne 1. 7. 2016 v 13:15 hod.
Předpokládaná hodnota: 2 000 000,- Kč bez DPH

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace ke stažení zde
Zadávací dokumentace ke stažení zde
Kamerový monitoring ke stažení zde (2,4 GB)