Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW (2 900 ks)

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové podlimitní veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:

Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., včetně dodávky HW

Předmět veřejné zakázky: Dodávka - vodoměry
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Kontaktní osoby:

Robert Černý, technický ředitel,
​cerny@vakjes.cz, +420 602 308 616

Termín podání: Lhůta pro podání nabídek končí 16. 1. 2018 v 14:00 hod.
Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne 16. 1. 2018 v 14:15 hod.
Předpokládaná hodnota: 10 000 000,- Kč bez DPH

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace ke stažení zde
Zadávací dokumentace ke stažení zde