OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V Ř. KM 0,220 (1)

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné sektorové zakázky na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:

OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V Ř. KM 0,220

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Kontaktní osoby:

Robert Černý, technický ředitel,
​cerny@vakjes.cz, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic,
rabova@vakjes.cz, +420 739 337 612

Termín podání: Lhůta pro podání nabídek končí 17. 8. 2018 v 9:00 hod.
Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne 17. 8. 2018 v 9:05 hod. v sídle zadavatele.
Předpokládaná hodnota: 400 000,- Kč bez DPH

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace ke stažení zde.
Zadávací dokumentace ke stažení zde.