ČOV ČESKÁ VES – OBNOVA VSTUPNÍ ČS

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:

ČOV ČESKÁ VES - OBNOVA VSTUPNÍ ČS

Předmět veřejné zakázky: Dodávka
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Kontaktní osoby:

Robert Černý, technický ředitel,
​cerny@vakjes.cz, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic,
rabova@vakjes.cz, +420 739 337 612

Ing. Lumír Proske, vedoucí ČOV,
proske@vakjes.cz, +420 734 113 892

Termín podání: Lhůta pro podání nabídek končí 22 8. 2016 v 12:00 hod.
Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne 22. 8. 2016 v 13:00 hod.
Předpokládaná hodnota: 1 300 000,- Kč bez DPH

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace ke stažení zde
Zadávací dokumentace ke stažení zde