REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE – MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:

REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE – MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ
PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU

Předmět veřejné zakázky: Služby
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Kontaktní osoby:

Robert Černý, technický ředitel,
​cerny@vakjes.cz, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic,
rabova@vakjes.cz, +420 739 337 612

Termín podání: Lhůta pro podání nabídek končí 12. 9. 2016 v 12:00 hod.
Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne 12. 9. 2016 v 12:15 hod.
Předpokládaná hodnota: 500 000,- Kč bez DPH

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace ke stažení zde
Zadávací dokumentace ke stažení zde