STUDIE PROVEDITELNOSTI OBNOVY KANALIZACE 
V LOKALITĚ LÁZNĚ JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:

STUDIE PROVEDITELNOSTI OBNOVY KANALIZACE
V LOKALITĚ LÁZNĚ JESENÍK

Předmět veřejné zakázky: Projekční práce (technicko-ekonomická studie)
Investor: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Kontaktní osoby:

Robert Černý, technický ředitel,
​cerny@vakjes.cz, +420 602 308 616

Bc. Alena Rábová, technik investic,
rabova@vakjes.cz, +420 739 337 612

Termín podání: Lhůta pro podání nabídek končí 10. 1. 2019 v 13:00 hod.
Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne 10. 1. 2019 v 13:05 hod.
Předpokládaná hodnota: 200 000,- Kč bez DPH

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace ke stažení zde
Zadávací dokumentace ke stažení zde