Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Václav Urban předseda představenstva
Jaroslav Blaník člen představenstva
Miroslav Kružík člen představenstva
Ing. Petr Mudra člen představenstva
Ing. Aleš Suchánek člen představenstva
Ing. Jan Konečný člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Petr Kučák předseda dozorčí rady
Ing. Dalibor Jati člen dozorčí rady
Kamil Dombek člen dozorčí rady
Ing. Martin Kudelka člen dozorčí rady
Lubomír Věstinský člen dozorčí rady
Ing. Pavel Mrnůštík člen dozorčí rady