CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2024

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2024, s účinností od 1. 1. 2024, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2024):                              48,32 Kč/mᵌ + 12% DPH, tj. 54,12 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2024):                             53,19 Kč/mᵌ + 12% DPH, tj. 59,57 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.