Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2024

Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2024

V tomto týdnu představenstvo společnosti schválilo Plán investic oprav a projektových prací pro rok 2024. Tento plán je zpracován pro účely společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále pouze VAK). VAK vlastní a provozuje VHI města Jeseník a dále obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Lipová-lázně a Písečná.

Účelem PIOPP je rozvoj VHI a zejména pak udržení VHI ve vlastnictví společnosti v provozuschopném stavu s maximálním ohledem na Plán financování obnovy VHI tak, aby vynaložené prostředky byly použity účelně.

Podrobnější informace naleznete zde.