„OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK “

„OBNOVA KANALIZACE V ULICI LIPOVSKÁ, JESENÍK “

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové podlimitní veřejné zakázky na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/obnova-kanalizace-v-ulici-lipovska-jesenik