Nový VZ Keprnický potok a přiváděcí řad pro ÚV Adolfovice

Nový VZ Keprnický potok a přiváděcí řad pro ÚV Adolfovice

Zahajujeme velmi důležitou vodohospodářskou stavbu pro odběratele pitné vody na Jesenicku. K nově zrekonstruované Úpravně vody Adolfovice (vodohospodářská stavba roku 2022) připojujeme nový vodní zdroj Keprnický potok. Na tuto stavbu přispěje, formou dotace, Státní fond životního prostředí téměř 89 miliony Kč.

V těchto dnech byly zahájeny stavební práce na novém vodním zdroji a přiváděcím řadu do adolfovické úpravny vody. Stavební společnost IMOS BRNO a.s. již pracuje. V závislosti na klimatických podmínkách bude stavba pokračovat i v průběhu zimního období. Dokončena by měla být do prosince roku 2025. Její součástí bude i vybudování nového vodojemu o kapacitě 1 000 m3 vody. Celková cena stavby činí téměř 127 mil. Kč (bez DPH). Ty ale budou ze 70 % hrazeny prostřednictvím dotace Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), kterou Ministerstvo životního prostředí již schválilo. Zbývající část financí bude pokryta úvěrem. Touto stavbou zajistíme na další generace dostatek surové vody pro ÚV Adolfovice a následně pitnou vodu pro celý skupinový vodovod Jeseník-Mikulovice, který v regionu Jesenicka zásobuje více než 15 tis. obyvatel.