Protinávrhy města Jeseník
Protinávrhy města Jeseník na řádnou valnou hromadu konanou 29. 6. 2017
Protinávrhy města Jeseník