PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ VHI
Jedná se o pravidla pro nabývání VHI od fyzických nebo právnických osob, které nejsou akcionáři společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.  Tato pravidla upravují: 1. jednotný postup společnosti Vak při nabývání VHI (viz. bod 2) od fyzických nebo právnických osob, které nejsou akcionáři společnosti Vak, za předpokladu, že převáděná VHI je: a) samostatnou věcí v právním smyslu a b) vodním dílem ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, 2. pravidla jednání o uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej a jemu odpovídající koupě VHI, 3. jednotné cenové, obchodní, platební, dodací a další podmínky kupních smluv, jejichž předmětem je koupě a jemu odpovídající prodej VHI.
PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ VHI