Bilance vody za rok 2019
Každoročně se po provedení fakturace vodného a stočného zpracovává bilance vody za uplynulý rok. Účelem bilance vody je celkové shrnutí předchozího roku v potřebách surové vody, technologické spotřeby, vody nefakturované a vody fakturované a zejména pak zjištění ztrát vody ve všech VS. Bilance vody je zpracovávána od roku 2007. Níže jsou uvedeny základní ukazatele a parametry bilance vody v meziročních srovnáních od roku 2007.
Bilance vody za rok 2019