Oznámení o změně dlouhodobého srážkového normálu
S účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změně výpočtu srážkových vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu bez měření.
Oznámení o změně dlouhodobého srážkového normálu