VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - HORNÍ LIPOVÁ – POSILUJÍCÍ ZDROJ VODY – POLOPROVOZNÍ ČERPACÍ ZKOUŠKA

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky na služby vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.