NOVÝ VODNÍ ZDROJ V HORNÍ LIPOVÉ

NOVÝ VODNÍ ZDROJ V HORNÍ LIPOVÉ

V Horní Lipové (obec Lipová-lázně) připravujeme nový vodní zdroj. V nejbližším období zahájíme poloprovozní čerpací zkoušku, která prověří vydatnost a kvalitu vodního zdroje. Z odebraných vzorků vody máme zatím potvrzeno, že se jedná o kvalitní podzemní vodu s nízkým obsahem dusičnanů. Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí.

Podrobnosti přinášíme v tiskové zprávě
Dokument, zajišťující publicitu projektu, je ke stažení zde