Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Touto cestou zveřejňujeme výroční zprávu naší společnosti za rok 2019. 

Voda je vzácná a nenahraditelná surovina - je strategickým zdrojem. Proto je nezbytné vodu nejen chránit, ale zachovávat ji, zároveň však udržovat stávající a vyhledávat nové zdroje vody. To vše souvisí s hlavním cílem provozování naši společnosti, kterým je poskytovat veřejné služby spojené nejen s dodávkou kvalitní pitné vody, ale i odkanalizováním a čištěním vody odpadní.