VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHÁ, ČESKÁ VES

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHÁ, ČESKÁ VES

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky na služby vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.