Hydrogeologický průzkum v okolí Studničního vrchu

Hydrogeologický průzkum v okolí Studničního vrchu

Dostatek vody není ani pro Jesenicko samozřejmost. Zásadní lokalitou pro získávání velmi kvalitní surové vody, která je pouze hygienizována a následně dodávána odběratelům je pro jesenické lázně a část Jeseníku Studniční vrch. V současné době zpracováváme hydrologický průzkum dané lokality. Naší záměrem je realizovat technická opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti lesních pozemků a snaha zachovat vydatnost pramenů, z nichž je zásobována část Jeseníku.

Podrobnosti přinášíme v tiskové zprávě