OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ (SÍDLIŠTĚ), JESENÍK

OBNOVA VODOVODU V ULICI LIPOVSKÁ (SÍDLIŠTĚ), JESENÍK

Některých z Vás se zcela jistě dotkly (ať již v dodávce pitné vody, či v dopravě) dvě po sobě jdoucí havárie na vodovodu v sídlišti Lipovská ve dnech 11. a 12.5.2021. Při odstranění těchto havárií bylo zjištěno velmi nekvalitní litinové DN100 s častými defekty a i když se jedná o potrubí, které by svému účelu mělo sloužit ještě několik desítek let, je nutná jeho bezodkladná výměna. 

Obnova cca 40 m vodovodu bude realizována ve dnech 7.-9.6.2021 a  bude provedena pomocí bezvýkopové technologie "berstlining", se startovacímí jámami na obou koncích řešeného úseku. V průběhu realizované obnovy nedojde k přerušení dodávky pitné vody. Celá lokalita bude zásobována provizorním způsobem.

V místě stavby bude docházet k omezování dopravy. Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a k tomu nám obnova vodohospodářské infrastruktury v této lokalitě významně napomůže.