OBNOVA VODOVODU, NÁMĚSTÍ HRDINŮ, JESENÍK

OBNOVA VODOVODU, NÁMĚSTÍ HRDINŮ, JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

storage/VerejneZakazky/SOU-2021-003/SOU-2021-003.png