Připomínáme si světový den vody

Připomínáme si světový den vody

Je 22. března a my si každoročně připomínáme Světový den vody. Pro každého jednoho zaměstnance VAK Jesenicka jde o důležitý den ... je to svátek naší profese. 

Letošní Světový den vody je zasvěcen tématu vody podzemní – podtitulem oslav je "Neviditelná voda". Když se řekne podzemní voda jako zdroj pitné vody pro odběratele VAK Jesenicka, pak je řeč o celkem čtyřech prameništích. Křížový vrch, Jeseník lázně, Pomezí a Bělská stráň. V součtu se na roční spotřebě podílejí více než 60 %. Pro vaši představu to v roce 2021 činilo skoro 637 tisíc kubíků vody, takže je jasné, že se jako zodpovědní správci vodovodů a kanalizací na Jesenicku dnes a denně zabýváme tím, jak o podzemní vodní zdroje pečovat. I letos jsou naplánovány investice a opravy, i letos pokračujeme v osvětě, děje se tak například na webových stránkách www.jesenickavoda.cz.

Odkaz na oficiální webové stránky světového dne vody: https://www.worldwaterday.org